TRAKASSERING: For mange kan det gå en kule varmt på julebordet, og det går ofte ut over serveringspersonalet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix
TRAKASSERING: For mange kan det gå en kule varmt på julebordet, og det går ofte ut over serveringspersonalet. Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Metoo i serveringsbransjen:

Servitør rømte gråtende inn på toalettet: - Uholdbart

Arbeidsministeren vil senke terskelen for å melde ifra.

Mens 13 prosent av norske kvinner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, ifølge SSB, er tallet for ansatte i utelivsbransjen 22 prosent.

«Det vil alltid finnes noen idioter, men vi har merket at det er mye mer selvjustis nå. Andre gjester sier ifra.» Kay Johnsen, restauratør

- Dette er uholdbart, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til Dagbladet.

- Alle ansatte skal kunne føle seg trygge på jobb.

Det er et år siden Metoo-bølgen slo inn for fullt i Norge, men fortsatt er det mange som vitser bort problemstillingen.

I året som har gått har Hauglie satt inn en rekke tiltak: opplæring av arbeidstilsynets kontrollører, informasjonskapmanjer, skolering og opplæring - og ikke minst tydeliggjøring av ansvar.

SI IFRA: Det skal bli lettere å si ifra om man blir trakassert på arbeidsplassen, sier arbeidslivsminister Anniken Hauglie. Foto: Jørn Moen
SI IFRA: Det skal bli lettere å si ifra om man blir trakassert på arbeidsplassen, sier arbeidslivsminister Anniken Hauglie. Foto: Jørn Moen Vis mer

Flere av disse tiltakene var påbegynt før Metoo, andre har kommet til senere.

I utelivsbransjen er det særlig kvinner som sliter med seksuell trakassering.

Det siste året har Hauglie møtt flere aktører i bransjen, og fått høre historier om klåfringrete gjester, sjefer som ser mellom fingrene på uønsket oppførsel, og unge piker som oppfordres til å kle seg på en utfordrende måte for å få tips.

- Det verste er historier om ansatte som rømmer gråtende inn på toalettet fordi gjestene ikke klarer å oppføre seg - og sjefene tar ikke ansvar.

Klare krav til rutiner

1. januar i år strammet regjeringen inn HMS-forskriften i arbeidsmiljøloven, der arbeidsgivers ansvar er tydeliggjort. Kampanjene startet i julebordsesongen i fjor, og i år startet opplæringen av arbeidstilsynets ansatte - og arbeidsgivere.

- Vi ser at arbeidsgivere melder seg på kursene, men likevel er ikke rutinene på plass. Det er urovekkende, sier Hauglie.

Nå utreder regjeringen et lavterskeltilbud for å si ifra.

- I dag må du gå til domstolen, og dette blir en for høy terskel for å si ifra.

Hun tror likevel det har blitt lettere å slå ned på uønsket oppførsel de siste åra.

- Det er en dobling av anmeldte saker som gjelder seksuell trakassering siden 1989. Vi har nok ikke blitt så mye verre, men heller flinkere til å sette ned foten.

Gjemmer seg bak kampanjer

Merethe Solberg, leder i Fellesforbundets avdeling 10, for ansatte i hotell- og restaurantbransjen, er ikke bare imponert over Hauglies innsats.

UAKSEPTABELT: Det må bli enkere å gi beskjed, også om intern trakassering, sier Merethe Solberg. Foto: Privat
UAKSEPTABELT: Det må bli enkere å gi beskjed, også om intern trakassering, sier Merethe Solberg. Foto: Privat Vis mer

- Hun skal ha skryt for sett strek-kampanjen hun kjører med Arbeidstilsynet, men når hun samtidig har kuttet i tilskudd til Arbeidstilsynet, blir det i realiteten et minusarbeid, sier Solberg til Dagbladet.

- Arbeidstilsynet har for øvrig lagt ned arbeid i overnatting og serveringsbransjen med sine 5000 tilsyn siden 2015, men konsekvensene for de som begår lovbrudd er lite eller ingenting. Arbeidstilsynet har ikke ressurser til å følge opp de som begår lovbrudd eller som melder inn om trakassering. Det må få konsekvenser når man begår grove lovbrudd eller trakasserer.

Fellesforbundet har flere ganger bedt statsråden bevilge mer penger til Arbeidstilsynet, og mener hun burde holdt en lavere profil.

- Det stemmer ikke at vi har kuttet i tilskudd til Arbeidstilsynet. Vi har tvert om styrket budsjettet til Arbeidstilsynet siden vi kom i regjering. Regjeringen har også opprettet syv sentre mot arbeidslivskriminalitet, der Arbeidstilsynet, Nav, politiet og skatt jobber sammen for å ta de useriøse aktørene i arbeidslivet. Samarbeidet fører til at flere skurker settes ut av spill, svarer Hauglie på Fellesforbundets påstander.

Serveringspersonale er også en ekstra sårbar gruppe, da problemene både kan komme fra kunder og kollegaer. I tillegg er alkohol ofte involvert,

- Vi ser at terskelen har blitt lavere for å si ifra og kaste ut gjester som ikke oppfører seg. Men innad i bedriften er det vanskeligere. Mange har ikke gode nok rutiner, noe som kom fram i rapporten Arbeidstilsynet la fram 19.12, sier Solberg.

Noen tror også fortsatt at dårlig oppførsel er noe man bare må regne med.

- Når vi oppsøker medlemmer hører vi stadig at «vi har valgt denne bransjen selv, så dette må vi tåle». Men det må de altså ikke!

Hauglie mener det er viktig å jobbe smartere for å få slutt på seksuell trakassering.

- Nå får hotell- og restaurantbransjen besøk av inspektører fra Arbeidstilsynet med spesialkompetanse på hvordan seksuell trakassering bør håndteres. Tilsynet gir veiledning, men arbeidsgivere som ikke tar de ansattes trygghet på alvor risikerer også pålegg fra tilsynet.

- Ikke glem Metoo

Heller ikke Arbeiderpartiets representanter Hadja Tajik og Anette Trettebergstuen er særlig fornøyd med regjeringens innsats.

Forrige uke kunne Dagbladet melde at de går sammen med fagforreningene for å se om de kan identifisere flere tiltak for å få slutt på vold og trakassering i arbeidslivet.

- Hvor stor endring Metoo har ført til, er nok litt bransjeavhengig. Hotell- og restaurantbransjen fikk kanskje ikke samme synlighet fordi maktrelasjonene er sterkere her, sa Tajik til Dagbladet.

Ringer arbeidsgiver

På Engebret Café har de nulltoleranse for uønsket oppførsel og trakassering, både i og utenfor julebordsesongen.

- Om noen ikke oppfører seg, får de tydelig beskjed med én gang, hvor grensen går, sier innehaver og daglig leder Kay Johnsen på Engebret Café i Oslo.

RINGER ARBEIDSGIVER: På Engebret Café er det nulltoleranse for trakasserende eller diskriminerende oppførsel, uansett, sier eier Kay Johnsen. Foto: Andreas Lekang / Dagbladet
RINGER ARBEIDSGIVER: På Engebret Café er det nulltoleranse for trakasserende eller diskriminerende oppførsel, uansett, sier eier Kay Johnsen. Foto: Andreas Lekang / Dagbladet Vis mer

Han sier det har blitt bedre og vært ferre episoder de siste par årene, og at det nå gjerne er andre gjester fra samme selskap som gir beskjed om noen er i ferd med å tråkke over grensa.

- Det vil alltid finnes noen idioter, men vi har merket at det er mye mer selvjustis. Og det er også viktig at vi som eier det har en holdning til denne problematikken, og at personalet vet hva vår holdning er.

Han setter stor pris på at medgjestene sier ifra.

- Det hjelper nok at dette har blitt satt i fokus. Nå hjelper det bare å holde trykket oppe.

Skulle noen likevel trå over grensa, er rutinene klare. Gjesten, eventuelt selskapet, må gjøre opp for seg og betale med én gang. Og er det et firma som har gjennomført bookingen, så kontakter de arbeidsgiver i etterkant.

JULEBORD: Restaurantsjefen og hovmesteren ved Stortorvets Gjæstgiveri forteller om sine opplevelser med gjester på julebord. Video: Kristoffer Løkås / Dagbladet Vis mer

- Dersom de kommer fra et firma, så representerer de firmaet. Og de fleste arbeidsgiverne vi har vært i kontakt med er glad for at vi sier ifra, sier Johnsen.

Det hører også til sjeldenhetene at de må gå så drastisk til verks.

- Nå er det heldigvis kun et fåtall det gjelder, vi har kanskje hatt to episoder i løpet av årets sesong.

At alkohol har en stor del av skylda er han ikke i tvil om, «noen tror de blir Guds gave til kvinnen når de har drukket litt», og han er klar på at hos dem er dette i hovedsak et mannlig problem.

Engebret Café er som en institusjon å regne i Oslos matverden, og er ekstra populær i julebordsesongen. De er fullbooket for julebord flere måneder i forveien, og allerede er flere tusen bordsettinger bestilt for neste år.

Men ikke alle er velkomne tilbake.

- Før i tiden kunne man tipse seg bort fra et problem, hos oss er det ikke greit.