Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer
Min side Logg ut

Mattilsynet fant store mangler:

Slo til mot skrekk-gård: - Kjøttet kan ha havnet i butikken

Inspektørene observerte hvordan løse griser hadde tilgang til «kadaverhaugen» med døde griser og kuer.

KADAVERHAUG: Mattilsynet fant en diger kadaverhaug som grisene hadde tilgang til da de inspiserte gården. Video: Mattilsynet Vis mer Vis mer Vis mer Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På en stor gård i Innlandet har Mattilsynet funnet kadavre etter kyr og griser som har blitt skutt i hjel. Det graverende er at dyreskrottene lå åpent ute og at grisene på gården hadde fri tilgang til de døde dyrene.

Mattilsynets inspektører mener det er tydelig at grisene har spist av kadavrene. Det var Nationen som først omtalte saken.

I videoen (se over) ser du hvilke forhold som ble avdekket.

Det er flere hundre dyr på den aktuelle gården. Den omfattende rapporten, som Dagbladet har fått tilgang til, påpeker at bonden har dårlig kontroll over besetningene og flere kritikkverdige dyrevernsforhold.

Bonden sier selv at dyrene ble avliva på grunn av diaré.

Mattilsynet har foretatt jevnlige besøk fra oktober 2018 og fram til nå. Hver gang har de observert griser som fritt går rundt på gården:

«De hadde tilgang til kadaver, både storfe og gris som lå utildekt», skriver inspektørene i rapporten. De har «observert gris som har vært og rotet rundt i kadaverhaugen (...) Kadavrene var tydelig spist på».

På et besøk i januar noterte inspektørene at det «lå mange nye dyr» i kadaverhaugen. Det ene kadaveret kjente de igjen som ei avmagret ku de observerte ved et besøk tidlig i desember.

Manglende kontroll, merking og identifisering

Fra rapporten:

«Det lå ei død ku like ved veien på vei ned til gården. Denne var ikke tildekket. Det gikk purker med unger fritt ute (...) Det ble på gården sett en balje på ca. 3-4 kvm. Denne var helt full av døde dyr. Det hang dyr over kanten av balja, og det lå døde dyr på utsida av den. Flere av dyrene ga inntrykk av å ha ligget der i flere måneder (...).

Flere griser og storfe var stablet oppå hverandre, og dyrene lenger ned i balja hadde gått i oppløsning. Ei død ku, kroppsdeler og diverse skjellet lå spredt utover bakken rundt balja. Balja var vanskelig å oppdage da det var plassert en semitrailer og flere rundballer foran den. (...) Gnagere og ville fugler, samt alle grisene som gikk fritt utenfor fjøset hadde fri tilgang til kadavrene.»

Bonden kritiseres for at det er store avvik «mellom det som er registrert» i husdyrregisteret og dyrene som faktisk er i besetningen. Det offisielle tallet er 471 storfe. Inspektørenes tellinger viser at det var 226 storfe i desember, men bare 105 var merket (reglene tilsier at alle skal merkes). I tillegg var 33 av dyrene med øremerker ikke registrert.

FØLGER OPP: Avdelingssjef Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson ved Mattilsynet, Glåmdal og Østerdal.
FØLGER OPP: Avdelingssjef Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson ved Mattilsynet, Glåmdal og Østerdal. Vis mer

På besøket i november ble det talt opp 327 storfe. Hele 68 prosent var ikke merket.

Ifølge regelverket skal alle dyr merkes slik at de kan identifiseres. Tross gjentatte oppfordringer ved flere besøk har bonden ennå ikke overlevert fullstendig dokumentasjon og helsekort.

På grunn av manglende merking ble det i november varslet tvangsmulkt på 100 000 kroner.

Selv etter krav fra myndighetene, har ikke bonden kunnet gi «eksakte opplysninger på spørsmål om kalvinger i år, antall storfe bak fjøset, antall purker ute, antall døde kalver, fødselsdato på kalvene, hvilken mor kalvene har m.m.».

STOR RAPPORT: Rapporten går over 17 sider hvor Mattilylsynet beskriver sine funn.
STOR RAPPORT: Rapporten går over 17 sider hvor Mattilylsynet beskriver sine funn. Vis mer

Han har nå fått frist til 29. mars til framvise dokumentasjon - ellers må dyrene «avlives og destrueres av hensyn til risikoen for dyrehelse og næringsmiddelstrygghet», heter det i rapporten. Mattilsynet har også tilbudt seg å bistå med identifisering og merking - på bondens regning.

I vedtaket blir bonden pålagt å avlive og destruere storfe «som ikke er sporbare på individnivå.» I tillegg kan ingen dyr «sendes til slakt uten Mattilsynet har godkjent dokumentasjonen til de aktuelle dyrene».

Mattilsynet har pålagt bonden å avlive og destruere alle svin og alle storfe som ikke er merket og registrert riktig.

Det går fram av rapporten at svin fra gården er sendt til slakt ved to tilfeller, i november og desember.

Bondens egen forklaring

Bonden har uttrykt både overfor Nationen og Dagbladet at han føler seg urettferdig behandlet.

Om de avlivede dyrene burde vært oppbevart annerledes, svarer han slik:

- Jeg kunne nok det. De som driver med kadaverhenting kommer og henter dyra, så jeg kunne kanskje hatt en container med lokk. Men det koster penger, det også, sier han til Dagbladet. Han påpeker også at dysleksi bidrar til problemer under mye papirarbeid - og at han helst kommuniserer på telefon.

- Mattilsynet tok bilder av griser som hadde vondt i beina. De får ofte det når de går på betonggulv. Derfor ville jeg ha noen ut på mykere underlag.

- At kuer som går ute på skogsbeite også går på skogsvei, er jo ikke så rart, sier han og henviser til hva som påpekes i rapporten.

- Når det gjelder fôr, så er det ikke alle som tåler det ammoniakkbehandla fôret vi har måttet bruke i vinter. Vi så at noen kuer fikk diaré og ikke la på seg. Noen kuer måtte vi avlive. Nå har vi satt flere på høyfôring. Det ser ut til at det hjelper, sier han til Dagbladet.

Han gir også uttrykk for sterk misnøye med Mattilsynet og gjennomgående kjenner han seg ikke igjen i beskrivelsene. Bonden mener han er blitt møtt med liten forståelse for hans skriftlige redegjørelser - og det han oppfatter som «feil faktagrunnlag» og «feil forvaltningsmessig saksbehandling».

I sine skriftlige uttalelser (som Dagbladet har fått tilgang til) gjør han rede for mange av punktene som Mattilsynet har påpekt. Han skriver blant annet at han har vært «i beit for arbeidshjelp» og derfor blitt liggende etter med diverse vedlikeholdsarbeid. Nå har han ansatt to avløsere, hvor én skal jobbe 4-5 dager i uka på gården. I tillegg har han også inngått avtale med veterinær for oppfølging av «mulig syke og skadde dyr».

Om påstandene om dårlig dyrevelferd skriver han følgende:

- Jeg synes Mattilsynet viser svært liten både innsikt i og respekt for et tilsynsobjekt og driftsenheten ved å komme med en slik påstand. (...) Jeg valgte å starte opp med husdyrproduksjon, ammekudrift, nettopp fordi jeg trives med og er glad i jobb med dyr(...), skriver han og mener det ville blitt tydelig om de hadde observert ham over lengre tid.

Han skriver også at rapporten «likner mer på trakassering enn beskrivelse av reelle forhold». Bonden skriver at han «opplever det som slitsomt å ha med en statlig etat å gjøre, som ikke er interessert i å høre direkte med bonden når det kommer inn bekymringsmeldinger».

Han skriver at griseholdet uansett er i ferd med å avvikles.

Sjelden sak

Ingrid Elisabeth Bjerke-Matsson er avdelingssjef i Mattilsynet. Hun sier det er svært sjelden at man opplever saker hvor dyrene har hatt tilgang på døde kadavre:

- Kombinasjonen av mangel på sporing, mangel på oversikt over legemiddelbruk, fullstendig manglende smittevern, og mangelfull rapportering av avlivede/selvdøde dyr gjør at vi ser svært alvorlig på denne saken, sier hun til Dagbladet.

- Kan kjøtt herfra ha havnet i butikken?

- Bonden har sendt dyr til slakt til tross for forflytningsforbud. Slik sett kan kjøtt ha havnet i butikken. Alle dyr gjennomgår kjøttkontroll på slakteriene og ingen av de ulovlig slaktede dyrene hadde forandringer som førte til at de ble kassert, forteller Bjerke-Mattson.

Bondelaget: Generelt god dyrevelferd i Norge

Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag. Han mener på generelt grunnlag at dyrevelferden er god:

GODE PÅ DYREVELFERD: Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, mener norske bønder generelt er gode på dyrevelferd. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
GODE PÅ DYREVELFERD: Leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes, mener norske bønder generelt er gode på dyrevelferd. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

- Dyr skal ha det bra, og dyrevelferden i Norge er god. Vi har ikke bare et strengere regelverk og bedre oversikt over dyras helse og velferd sammenliknet med de fleste andre land, men også jevnt over en bedre etterlevelse av regelverket. Så er det slik at det dessverre er unntak fra dette, og det jobber vi med å forbedre, sier han til Dagbladet.

- Det har den seinere tid blitt avdekket flere forhold med dårlig dyrevelferd (ref rapporten fra Rogaland). Hvilke grep vurderer dere å ta internt i organisasjonen, slik at man unngår slike situasjoner i framtida?

- Tilsynsrunden hos slaktegrisprodusenter i Rogaland avdekket dårlige forhold hos en del enkeltbønder. Slik skal vi ikke ha det. Derfor har svinenæringa tatt grep og lansert et eget dyrevelferdsprogram for slaktegris, forklarer Bartnes.

- Viktige elementer her er bedre oppfølging av syke og skadde dyr, jevnlige veterinærbesøk og mer bruk av strø og rotemateriale i fjøset.

- Jeg har tro på at alle dyr vil få god dyrevelferd gjennom dette programmet, og tilsvarende program for andre dyreslag. Vi er også opptatt av å ha et godt samarbeid med Mattilsynet, sier Bartnes.

Mattilsynet reagerte på at den døde kua ikke var tildekket. Bonden forklarer at den var lagt her fordi Mattilsynet skulle ta prøver.
Mattilsynet reagerte på at den døde kua ikke var tildekket. Bonden forklarer at den var lagt her fordi Mattilsynet skulle ta prøver. Vis mer
Bondens kommentar: Det var ikke meninga at dyra skulle komme hit og vanligvis fungerer gulvet (en høytørke) som en ferist, slik at de ikke tør gå her.
Bondens kommentar: Det var ikke meninga at dyra skulle komme hit og vanligvis fungerer gulvet (en høytørke) som en ferist, slik at de ikke tør gå her. Vis mer
Bondens kommentar: Det er ferskt sår vi ser her. Etter 4-5 dager sendte vi inn en bilde av at såret var grodd.
Bondens kommentar: Det er ferskt sår vi ser her. Etter 4-5 dager sendte vi inn en bilde av at såret var grodd. Vis mer
Bondens kommentar: Det hender at horn får slike knekk av at de stanger borti noe, eller hverandre. Kua ble bedøvet og hornet ble saget av.
Bondens kommentar: Det hender at horn får slike knekk av at de stanger borti noe, eller hverandre. Kua ble bedøvet og hornet ble saget av. Vis mer
Bondens kommentar: Dyrene hadde tilgang til vann i bekk og dessuten innsjø. Det var også satt opp mindre kar til kalver.
Bondens kommentar: Dyrene hadde tilgang til vann i bekk og dessuten innsjø. Det var også satt opp mindre kar til kalver. Vis mer
Bondens kommentar: Det ble avliva spesielt mange dyr akkurat da Mattilsynet var på besøk. Det gjorde at det hopet seg opp.
Bondens kommentar: Det ble avliva spesielt mange dyr akkurat da Mattilsynet var på besøk. Det gjorde at det hopet seg opp. Vis mer
Bondens kommentar: Du vil finne mange kuer som er mer møkkete enn mine om du reiser rundt på gårder med utegående drift. Du vil også se at kuene mine stort sett er feite og fine.
Bondens kommentar: Du vil finne mange kuer som er mer møkkete enn mine om du reiser rundt på gårder med utegående drift. Du vil også se at kuene mine stort sett er feite og fine. Vis mer

Lyst til å diskutere?

Besøk Dagbladet debatt!