Frykter afrikansk svinepest:

Smittealarm på grensa: - Svømmer over Oslofjorden

- De kan svømme flere mil, forteller ekspert. Myndighetene er bekymret for at villsvin skal etablere seg i hele landet.

SVINEPEST: Bildet er av villsvin i Latvia som har omkommet av svinepest. Økt villsvinbestand i Norge fører til frykt for at denne sykdommen skal komme til Norge - og at den vil smitte også på husdyr. Foto: PVD Latvia
SVINEPEST: Bildet er av villsvin i Latvia som har omkommet av svinepest. Økt villsvinbestand i Norge fører til frykt for at denne sykdommen skal komme til Norge - og at den vil smitte også på husdyr. Foto: PVD Latvia Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert

Villsvin fra Sverige har for lengst etablert seg i norske skoger. Nå skyter bestandene fart - og myndighetene er bekymret for at de vil spre den fryktede sykdommen afrikansk svinepest.

Bare i fjor ble det skutt over 200 villsvin i Norge, i all hovedsak i Østfold. Men, nå er det bare et tidsspørsmål før villsvinene krysser Oslofjorden, mener ekspertene. Svinepesten som spres med villsvin har allerede etablert seg i store deler av Øst-Europa - og norske myndigheter forbereder seg nå på hvordan et utbrudd skal takles i Norge.

Problemet er at det er umulig å fysisk stanse svenske villsvin ved norskegrensa. Med økt tilsig og høy reproduksjon vil tallet på bestanden øke kraftig de nærmeste åra - også fra den russiske siden av grensa, der det en rekke ganger er blitt påvist smitte.

Økningen skaper igjen frykt for at villsvinene vil spre uønskede sykdommer til Norge - særlig afrikansk svinepest som allerede har rammet store deler av Øst-Europa.

- Vi kan regne med at populasjonen dobler seg hvert tredje år, uttaler Eystein Skjerve til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Om man tar hensyn til naturlige hindringer for dyrene, mener han det er sannsynlig at den norske bestanden vil nå om lag 40.000 dyr i løpet av 12-15 år.

Beregninger som VKM har gjort tyder på at det er plass til så mange som 220 000 villsvin i Norge. Med varmere klima kan det tallet blir enda høyere.

SVIN PÅ SKOGEN: I dag er det mellom 600 og 1000 villsvin i norske skoger sier Carl Andreas Grøntvedt ved Veterinærinstituttet. Foto: Eivind Røhne
SVIN PÅ SKOGEN: I dag er det mellom 600 og 1000 villsvin i norske skoger sier Carl Andreas Grøntvedt ved Veterinærinstituttet. Foto: Eivind Røhne Vis mer

- Vi vet ikke hvor mange som dyr som finnes per i dag, men estimatene ligger på mellom 600 og 1000 villsvin. Det sikreste tallet er hvor mange villsvin som rapporteres skutt under jakt. Utover det må vi være åpne for at det kan forekomme litt underrapportering, sier Carl Andreas Grøntvedt som er fagansvarlig for svin i Veterinærinstituttet.

Afrikansk svinepest

 • Afrikansk svinepest er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos svin. Den er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes.
 • Både ville og tamme svin kan få sykdommen.
 • Viruset smitter ikke til mennesker.
 • Sykdommen gir høy feber, nedsatt allmenntilstand, misfarging og blødninger i huden og høy dødelighet.
 • Smitte spres ved kontakt mellom dyr, men også ved at grisene spiser kjøtt fra infiserte dyr.
 • Tidligere har det vært utbrudd av sykdommen i mange land, blant annet i Afrika, Sør-Amerika og Europa (Portugal, Spania, Frankrike, Malta, Belgia og Nederland).
 • De siste årene har sykdommen spredt seg til Baltikum og deler av Balkan. Afrikansk svinepest er nå utbredt i Estland, Latvia, Litauen, Polen og Ukraina, og det er også meldt om tilfeller i Russland, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Moldova, Tsjekkia, Romania og Belgia.

Kilde: Mattilsynet

Statistisk sentralbyrå fører statistikken over felte villsvin. Tallene derfra viser at det i dag i all hovedsak er i Østfold villsvina har etablert seg. I 2017 og 2018 ble det til sammen felt omtrent 220 dyr.

Sprer seg

- Det er bare tall over felte dyr som anføres. Er det grunn til å tro at det finnes villsvin andre steder også?

- Jeg tror i alle fall at de største bestandene er i Østfold. Når det er sagt, så ble det også felt en råne på Toten - og det er også felt et dyr på Ringsaker.

- Er villsvin uønsket i Norge?

- Vel, den er en fremmedart. Og den er på svartelista fordi villsvinet har såkalt skadepotensial. Det er jakttid på villvin hele året. Det er ikke dermed sagt at de er uønsket, men departementet har gjort en bestilling overfor Miljødirektoratet hvor de ønsker en plan på hvordan situasjonen skal håndteres. I planen skal det legges til grunn at det skal være minst mulig villsvin fordelt på minst mulig område i Norge.

- Hva er dere i Veterinærinstituttet bekymret for?

- Vi i Veterinærinstituttet ser på mulige konsekvenser for helse og smitteintroduksjon fra villsvin til tamsvin - og eventuelt andre arter som storfe. Men, i hovedsak dreier det seg om smitte mellom villsvin og tamsvin, fordi de er mottakelige for de samme smittestoffene.

Utbredelse i Europa

 • Viruset har vært kjent fra Afrika siden 1920-tallet. Det ble første gang registrert i Europa i 1957.
 • Viruset kom først til Portugal og spredte seg til Spania i 1960. Utover på 1960-70 tallet ble det registrert smitte i flere europeiske land.
 • Afrikansk svinepest er aldri påvist i Norge.
 • Viruset ble utryddet fra Europa (med unntak av Sardina) siden sent 70-tall, før det dukket opp igjen i Georgia i 2007.
 • Det ble gjort funn i Baltikum og Polen fra 2014 og senere oppdaget i Romania, Tjekkia, Bulgaria og Belgia.

Kilde: Veterninærinstituttet

Forekomst av smittestoff på villsvin felt i Norge er noe Veterinærinstituttet nå undersøker i samarbeid med Mattilsynet og med god hjelp fra norske villsvinjegere.

- Hvordan arter afrikansk svinepest seg?

- Viruset har en inkubasjonstid på om lag to uker. Det gir seg først utslag i høy feber, og deretter blødninger i hud og indre organer før dyrene begynner å lide av oppkast og diare. Som regel dør dyrene etter to til fire dager. Det er for øvrig viktig å understreke at viruset ikke er farlig for mennesker.

Umulig å bli kvitt

- Hva er sjansen for at det kommer til Norge?

- Det er ikke godt å si, men vi vet nok om smitteveiene til å kunne gjøre mye for å forebygge at det kommer. Men, det som er verdt å merke seg er at sykdommen har vist seg nesten umulig å bli kvitt når den først har etablert seg på villsvin i et område. Viruset er svært stabilt - og det kan holde seg levende i kjøtt selv etter over 1000 dager i fryst tilstand. På samme måte kan det leve i kjøtt som er røkt og salta i månedsvis, kanskje årevis. Derfor er det meget viktig at tamsvin og villsvin ikke gis tilgang til kjøtt.

UTBREDT: Svinepesten er tilbake i Europa. Når den først har etablert seg er den vrien å bli kvitt. Foto: PVD Latvia
UTBREDT: Svinepesten er tilbake i Europa. Når den først har etablert seg er den vrien å bli kvitt. Foto: PVD Latvia Vis mer

- Kan villsvin bære sykdommer som kan smitte over på mennesker?

- Ja, men det dreier seg først og fremst om trikiner - en muskelparasitt. I dag anbefaler vi at alle felte villsvin undersøkes. Det er også andre bakterier. I høst gjorde vi for eksempel et funn av salmonella i ett dyr.

Grøntvedt forteller at det ved forrige jaktsesong ble felt 115.000 villsvin i Sverige.

- Sverige har en lang historie med villsvin. På 80-tallet ble det fra politisk hold signalisert at det var naturlig at Sverige skulle ha en vill bestand av en viss størrelse.

Kan svømme over Oslofjorden

Ole-Herman Tronerud er seniorrådgiver, seksjon Dyrehelse hos Mattilsynet. Han sier Norge er godt forberedt mot afrikansk svinepest.

GODE PLANER: Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet mener man har gode beredskapsplaner for afrikansk svinepest.
GODE PLANER: Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet mener man har gode beredskapsplaner for afrikansk svinepest. Vis mer

- Gjennom EØS-avtalen har vi en forpliktelse til å ha planer for bekjempelse av ulike sykdommer, deriblant afrikansk svinepest. Det har også andre EU-land. I Norge har vi et velutviklet samarbeid med næringen og de praktiserende veterinærene i beredskapen for smittsomme dyresykdommer.

- Hva gjør dere om smitte blir oppdaget?

- Vi har gode planer for hvordan vi skal håndtere et eventuelt utbrudd. Alle involverte parter gjennomfører øvelser på slike scenarioer med jevne mellomrom. Det dreier seg om en lang rekke tiltak som begrensninger på forflytning av dyr og smitteførende gjenstander, eksport av produkter, opprettelse av soner, rapporteringsplikter etc. Det diskuteres også jevnlig ulike tiltak på internasjonalt nivå i forhold til den situasjonen vi ser med afrikansk svinepest i Europa i dag.

Norske jegere kan bære smitte

- Hva slags forebyggende tiltak gjør dere?

- I de seinere åra har vi vært opptatt av å informere blant annet norske jegere som reiser til utlandet. Særlig gjelder det villsvinjakt i Øst-Europa og Baltikum hvor store deler av landene er inkludert i soner som er opprettet i forbindelse med utbrudd av afrikansk svinepest. Da blir det viktig å informere om at klær, sko og annet som har vært brukt på jakt må vaskes og desinfiseres nøye før det brukes i norske skoger igjen.

- Andre ting?

- Ja, for eksempel har vi en informasjonskampanje overfor norske svineprodusenter. Vi vet at det brukes mye utenlandsk arbeidskraft i norske fjøs, særlig fra Øst-Europa. I den siste kampanjen overfor denne gruppen lagde vi informasjonsmateriell på 6-7 språk.

- Dersom villsvinet dør etter angrep, hvordan smitter det videre da?

- Kadaver blir liggende i skogen. Disse kan igjen smitte over til andre dyr.

Bare et tidsspørsmål før villsvinet krysser Oslofjorden

- Det hersker nok liten tvil om at vi vil få en rask utvidelse av villsvinstammen, sier Eystein Skjerve som jobber ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved NMBU.

INGEN NATURLIGE FIENDER: Eystein Skjerveved NMBU sier at villsvinet enkelt vil reprodusere seg i Norge uten noen naturlige fiender. Foto: NMBU
INGEN NATURLIGE FIENDER: Eystein Skjerveved NMBU sier at villsvinet enkelt vil reprodusere seg i Norge uten noen naturlige fiender. Foto: NMBU Vis mer

- Har villsvinet naturlige fiender i Norge?

- Egentlig ikke. Det har vært diskutert hvorvidt ulven kan begrense utbredelsen, men den går først og fremst etter elg. Uansett så har Pvillsvinet så raskt reproduksjon at det nok ville ha liten effekt.

- Hva er utsiktene for at villsvina sprer seg til flere steder i Norge?

- Vi antar at den dagen de sprer seg til vestsiden av Oslofjorden, blir de vanskelig å stoppe. Og det er nok bare et tidsspørsmål. Villsvin kan uten større problemer svømme flere mil, også inn Oslofjorden, om de vil. Det kjenner vi til fra Sverige. Den flyter på flesket, faktisk talt.

- Om den ikke svømmer over fjorden, vil den gå langs jordbruksområdene fra Østfold, via Hadeland og Lier. Villsvinet trives naturlig i varmekjær blandingsskog. Når den kommer hit, blir det vanskelig å stoppe den, sier Skjerve og legger til:

- Vi vil også oppleve stadig påfyll fra Sverige.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer