ØKT KREFTRISIKO: Kreftrisikoen øker i takt med høyden, viser forskningen. Den viktigste måten å redusere egen kreftrisiko er gjennom kostholdet, fremholder norske kreftforskere. Foto: Shutterstock
ØKT KREFTRISIKO: Kreftrisikoen øker i takt med høyden, viser forskningen. Den viktigste måten å redusere egen kreftrisiko er gjennom kostholdet, fremholder norske kreftforskere. Foto: ShutterstockVis mer

Hver centimeter teller:

Studie vekker oppsikt: Din høyde påvirker kreft-risikoen

Norsk forsker peker på matvanene som reduserer risikoen for å bli syk - uansett hvor lang du er.

Høyere mennesker har høyere risiko for å få kreft, fordi de har flere celler i kroppen som kan mutere og føre til kreft. Det indikerer en ny studie som er publisert The Royal Society.

Studien viser at risikoen for å få kreft øker med 10% for hver 10. centimeter over gjennomsnittshøyden. Gjennomsnittshøyede for kvinner er 162 cm og 175 for menn.

NYE FUNN: Professor Leonard Nunneys funn viser at kreftrisiko øker i takt med høyden. Foto: UCRiverside
NYE FUNN: Professor Leonard Nunneys funn viser at kreftrisiko øker i takt med høyden. Foto: UCRiverside Vis mer

Funnene er i tråd med tidligere undersøkelser som også har påvist sammenheng mellom høyde og økt kreftrisiko.

Det er biologi-professor Leonard Nunney, ved University of California Riverside, som presenterer de nye tallene basert på analyserer av over 10 000 tilfeller av kreftpasienter.

Gjennom datamaterialet viser Nunney hvordan høyden på kreftpasientene øker kreftrisikoen når man sammenlikner med gjennomsnitt for befolkningen.

Han fant videre en sammenheng mellom antall celler i kroppen og økt risiko for å få 18 av 23 krefttyper som var med i undersøkelsen.

Økt risiko for høye kvinner

Undersøkelsen viser også at risikoen er større for høye kvinner enn menn. Høye kvinner har tolv prosent høyere risiko, mens tallet for menn er ni prosent.

Av krefttypene i undersøkelsen var utslaget størst for tarmkreft, nyrekreft og lymfekreft.

Steinar Tretli er forsker ved Kreftregisteret og har også forsket på sammenhengene mellom høyde og kreft. Allerede i 1989 publiserte han en studie som viste at en høydeforskjell på 15 cm økte risikoen for kreft med 17-53% i de ulike aldersgruppene som ble studert. Han har selv ingen faglige innvendinger mot den nye studien, ettersom den langt på vei bekrefter tidligere undersøkelser.

ØKT RISIKO: Økt høyde gir økt risiko, men man er ikke sikre på hvordan det henger sammen, sier forsker Steinar Tretli. Foto: Kreftregisteret
ØKT RISIKO: Økt høyde gir økt risiko, men man er ikke sikre på hvordan det henger sammen, sier forsker Steinar Tretli. Foto: Kreftregisteret Vis mer

- Hva årsaken er vet man selvfølgelig ikke med sikkerhet, men høyden avhenger blant annet av leveforhold tidlig i livet, sier Tretli.

- Stor høyde betyr flere celler og flere celler under risiko for å få kreft. Når man også tar i betraktning at høyden er gitt før 20 år, så er det rimelig å tenke seg at kostholdet i unge år kan være av betydning, bemerker han og legger til:

- Høyden til skolebarn i Oslo under krigen ble mindre enn den var før og etter krigen. Min gjetning er at det først og fremst er kalori-inntaket man burde tenke på og selvsagt er det biologiske begrensninger også i høydevekst.

- Denne artikkelen gir et hint om at en kreftsykdom ikke er «noe som oppsto siste måned», men at det er en lang rekke forhold over lang tid som spiller inn, sier Tretli.

Kosthold viktigere enn høyde

Blant kreftforskerne er det etterhvert bred enighet om at det er en sammenheng mellom høyde og kreftrisiko, men at andre faktorer har større påvirkning på kreftrisiko enn høyde.

- Det er riktig at det er en sammenheng mellom høyde og risiko for flere kreftformer, som tykk- og endetarms-, bryst-, eggstokk, bukspyttkjertel-, prostata-, nyre- og hudkreft. Mange studier viser dette, bekrefter Rune Blomhoff som er professor ved Institutt for medisinske basalfag, ved Universtitet i Oslo. Blomhoff understreker dog at kosthold har langt større utslag på folks kreftrisiko enn høyde.

- Generelt ser effektstørrelsen ut til å være relativt liten. Den beste måten å redusere sin kreftrisiko på er å spise rikelig med fullkornprodukter, frukt, bær, grønnsaker og belgfrukter, og begrense inntaket av rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og alkoholholdig drikke, sier Blomhoff.

KOSTHOLD VIKTIGERE: Professor Rune Blomhoff mener kosthold viktigst for å redusere egen kreftrisiko.
KOSTHOLD VIKTIGERE: Professor Rune Blomhoff mener kosthold viktigst for å redusere egen kreftrisiko. Vis mer

- De siste års forskning styrker resultatene som viser at frukt, bær, grønnsaker og belgvekster reduserer kreftrisiko, og at variasjon innen denne matvaregruppen er viktig. Altså, mindre vekt på enkeltprodukter og større vekt på variasjon og total mengde matinntak innen hele denne matvaregruppen, understreker professoren som i en årrekke har jobbet med kosthold og kreft.

- Dessuten er det nå kommet mye forskning som viser at fysisk aktivitet reduserer risiko og at overvekt øker risiko for en rekke krefttyper.