PASSER PÅ: En spørreundersøkelse blant personer ved utesteder i Oslo viser at bruken av ulovlige rusmidler er klart høyere enn i den generelle befolkningen. 97 prosent av dem som blir anmeldt for kjøring påvirket av annen rus enn alkohol, er anmeldt for andre forhold tidligere.
PASSER PÅ: En spørreundersøkelse blant personer ved utesteder i Oslo viser at bruken av ulovlige rusmidler er klart høyere enn i den generelle befolkningen. 97 prosent av dem som blir anmeldt for kjøring påvirket av annen rus enn alkohol, er anmeldt for andre forhold tidligere.Vis mer

Veiens største dødsrisiko:

UP-alarm om julebordsfylla: - Blir varslet av rasende ektefeller

En privat krangel på julebordet kan ødelegge festen - men i beste fall redde liv.

«Hallo, snuppa. Kjenner jeg deg?»

«Vi er gift, din tulling!»

Forhåpentligvis kjenner du deg ikke igjen i den lille samtalen over, men i utrykningspolitiet (UP) er de godt kjent med hvordan en krangel på en fest kan utvikle seg til følgende dramatiske etterspill: Den ene ektefellen griper bilnøklene og raser av sted. I en blanding av raseri og fortvilelse ringer den andre ektefellen politiet og varsler om promillekjøring.

LA BILEN STÅ: - Vi får veldig mange rare forklaringer av folk som blir tatt i promillekontroll. Aldri drikk større mengder alkohol kvelden før du skal kjøre, sier politiinspektør Kai Voldengen.
LA BILEN STÅ: - Vi får veldig mange rare forklaringer av folk som blir tatt i promillekontroll. Aldri drikk større mengder alkohol kvelden før du skal kjøre, sier politiinspektør Kai Voldengen. Vis mer

I politiets nye rapport om trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, kommer det fram at nærmere 80 prosent av sakene med alkoholkonsentrasjon over 2 promille blir avdekt gjennom tips eller trafikkuhell. I saker med halvparten så stor promille blir de fleste sakene avdekt gjennom trafikkontroller.

- Det er helt forkastelig at man som ruspåvirket setter seg bak et bilratt, men det er veldig bra vi blir kontaktet når slikt skjer - for da kan vi bidra til å stoppe en potensiell dødsrisiko på veien, sier politiinspektør Kai Voldengen.

- Farepotensialet er enormt

Voldengen, som er distriktsleder ved utrykningspolitiet Øst og Innlandet Politidistrikt, maner alle til forsiktighet uansett tid på året.

- Men det er ingen tvil om at vi nå er inne i periode hvor mange er ute og drikker mer alkohol enn de pleier. Og har du vært på fest kvelden før, er tipset enkelt: La bilen stå - uansett - neste dag, oppfordrer politiinspektøren.

Han bekrefter at en heftig diskusjon på et eller julebord eller hjemme i et privathjem, en rekke ganger har vært årsaken til at UP har rykket ut.

- Uansett utgangspunkt for å sette seg bak rattet og starte tenningen, er det galskap å gjøre det i ruspåvirket tilstand. Farepotensialet er enormt, og alle i omgivelsene har et ansvar for å forhindre det. Derfor er også mitt ønske at folk slutter å varsle andre når vi har fartskontroller, for eksempel gjennom å blinke med lysene til motgående trafikk. For hva om det er en eller flere ruskjørere som nå blir advart om at politiet står der framme - og kan forhindre at vedkommende kjører forbi en barnehage eller skole seinere samme dag? At vi blir varslet av rasende ektefeller er helt på sin plass!

- Hva hvis jeg bare tar to-tre glass med øl tidlig på julebordet?

NY RAPPORT: Utrykningspolitiet har utarbeidet en nasjonal analyse av hvilke trusler man møter på veien.
NY RAPPORT: Utrykningspolitiet har utarbeidet en nasjonal analyse av hvilke trusler man møter på veien. Vis mer

- Mange blir overrasket over at promillen sitter lengre i kroppen enn de trodde. Forbrenningen av alkohol er ikke noe man skal spekulere i, og rådet blir derfor å la bilen stå «dagen derpå», dersom man har inntatt en viss mengde alkohol. Vi hører en del merkelige forklaringer fra en del av dem som blir tatt for promillekjøring. Noen er nok ikke helt ærlige opp mot når det siste inntaket av alkohol skjedde, og også hvor stor mengde de har inntatt. Dersom det har vært en «fuktig fest» kan også mengde og klokkeslett lett gå i surr, og man mister kontrollen over dette. Når det gjelder søvn så er det åpenbart at lite søvn påvirker hvor opplagt man blir, sett i forhold til blant annet bilkjøring. Selve forbrenningen er tilnærmet konstant, uavhengig om man sover eller ikke, poengterer den erfarne politimannen.

I den ferske årsrapporten går det fram at ruspåvirkning var medvirkende faktor til 20 prosent av dødsulykkene i 2017. Det er derimot grunn til å anta at den reelle andel er noe høyere, da politiet ikke undersøker ruspåvirkning for alle innblandede førere i dødsulykker.

UP holder trykket oppe med et stort antall kontroller også i julebordstida, men politiinspektør Kai Voldengen avviser myten om at de bare har kontroller ved de store innfarts- og utfartsveiene:

Alkohol i desserten?

- Vi holder jevnt trøkk hele året, og mine dyktige kolleger har god oversikt over hvilke sideveier enkelte bruker i grisgrendte strøk, slik at ingen skal bli overrasket om vi dukker opp, sier han.

Politiet er vant til å bli servert en rekke forklaringer av bilister som blåser over 0,2 promille:

- Noen lurer på om det kan være feil med apparatet vårt eller om det kan ha vært alkohol i desserten de spiste tidligere på kvelden. Men i så fall ber vi dem bare stå litt og blåse på nytt, for det er ytterst sjelden at maten er årsaken til at man har alkohol i blodet, sier UP-toppen.

Alkohol er det rusmiddelet som utgjør den største trafikkfaren. Annen rus enn alkohol ble påvist i 56 prosent av alle sakene i 2017. Oppsiktsvekkende er det at 97 prosent av alle som i fjor ble anmeldt for kjøring påvirket av annen rus enn alkohol, er anmeldt for andre forhold de siste ti år.

- Betyr det at det er en gruppe bilister dere holder ekstra øye med?

- Vi følger nøye med i våre etterretningsregistre, er inne og leser vaktjournaler og har gode hjelpemidler i skannere som leser av bilskilter - men å si at vi bare jakter på gjengangere er feil. Hvem som fortjener politiets oppmerksomhet blir ofte avdekket i samtalene med bilistene vi stopper, og at vi alltid har årvåkne blikk.

JULEBORDSTIPS: - Det er viktig at man på arbeidsplassen har klare kjøreregler for hva som er greit og ikke greit, sier Elisabeth Ege i Akan kompetansesenter.
JULEBORDSTIPS: - Det er viktig at man på arbeidsplassen har klare kjøreregler for hva som er greit og ikke greit, sier Elisabeth Ege i Akan kompetansesenter. Vis mer

- Ta nøkkelen

Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter, har flere god råd som kan hindre at noen i dine omgivelser kjører bil i påvirket tilstand:

- Er vedkommende veldig påvirket, er mitt beste råd å ta nøkkelen. For da har vedkommende antakeligvis gått over grensen til å forstå fornuftige argumenter og vil ikke høre på det øret. Det gjorde jeg selv en gang i ungdomstida da en venn ville kjøre moped i fylla, medgir Ege.

Ellers er det viktig å sørge for å få vedkommende trygt hjem. Bestill en taxi, og betal gjerne for den, slik at vennen eller kollegaen kommer hjem like hel og uten å skade andre.

Organisasjonen Av-og-til har i flere år samarbeidet med politiet som en del av informasjons- og holdningskampanjen mot promillekjøring.

- Å ha synlig politi i veikanten er et utrolig godt preventivt tiltak. Derfor har politiet ruskontroller hele året. Kampanjeperioden skiller seg fra andre kontroller ved at Av-og-til stiller med informasjonsmateriell, isskraper og drops til trafikantene, samt at vi deler informasjon i sosiale medier og jobber for å adressere temaet i aktuelle kanaler, forteller Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

Målet med julekampanjen er å nå ut til folk flest. Det innebærer også de sjåførene som i stor grad respekterer promillegrensa og kjører edru.