Sukkeravgiften:

Utvalg vil fjerne sukker­avgiften og erstatte den med en helsebegrunnet avgift

Sukkeravgiften kan være konkurransevridende og er for dårlig utformet og begrunnet, mener Dyrnes-utvalget, som har vurdert avgiften.

SEIG MATERIE: Utvalget er delt i spørsmålet om sukkeravgiften, men er enige om at dagens avgift ikke virker som den skal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
SEIG MATERIE: Utvalget er delt i spørsmålet om sukkeravgiften, men er enige om at dagens avgift ikke virker som den skal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpixVis mer

Utvalget konkluderer med at sukkeravgiften – dagens avgift på sjokolader og sukkervarer, samt alkoholfrie drikkevarer – treffer skjevt og bør avvikles. I dens sted bør regjeringen innføre en ny og helsebegrunnet avgift, mener utvalget.

- Avgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer kan ha en rekke effekter, blant annet for helse, næring, grensehandel og statens inntekter. Utvalgets rapport er viktig for å forstå konsekvensene og sammenhengene og gir et godt grunnlag for regjeringens videre arbeid, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

«Utvalget finnet det uheldig at avgiften kan gi konkurransevridninger mellom aktører som produserer noenlunde like varer. Avgiften kan stimulere til økt grensehandel av sjokolade og sukkervarer», skriver utvalget i sin rapport.

Også om avgiften på alkoholfrie drikkevarer poengterer utvalget at den først og fremst har en budsjettmessig begrunnelse og etterlyser en avgift med en tydelig helsebegrunnelse.

Det er enighet i utvalget om at avgiften bør erstattes, men medlemmene har delte meninger om når og hvordan det bør skje.

NHO fornøyd

NHO Mat og Drikke-sjef Petter Haas Brubakk, som har vært medlem av det regjeringsoppnevnte avgiftsutvalget, er fornøyd med at ingen ønsker å beholde avgiftene i den formen de har nå, selv om utvalget er delt i spørsmålet om avgifter bør brukes som virkemiddel i folkehelsepolitikken fremover. Det skriver NHO i en pressemelding i etterkant av overleveringen av rapporten til finansminister Siv Jensen.

At utvalget er enige om at dagens utforming av avgiften bør skrotes, er et viktig signal for veien videre mener Haas Brubakk:

- Dette er viktige avklaringer for hva som skal danne grunnlag for eventuelle nye avgifter, sier Haas Brubakk, som mener utvalget gir et viktig signal om at det er nødvendig med grundige konsekvensutredninger og forsvarlig omstillingstid ved politikkomlegginger.

NHO Mat og Drikke mener at utvalgets arbeid ikke gir grunnlag for å foreslå at dagens avgifter skal erstattes av nye, helsemotiverte avgifter:

- Det er problematisk at utvalget har drøftet helse- og ernæringsmotiverte avgifter løsrevet fra en vurdering av andre virkemidler i folkehelsepolitikken, ikke minst i lys av at regjeringen samtidig har arbeidet med en folkehelsemelding, mener Haas Brubakk.

Folkehelsemeldingen ble lagt frem fredag 5. april 2019.

- Nå blir det avgjørende at myndighetene ser samarbeidsinvitasjonen i folkehelsemeldingen i sammenheng med oppfølgingen av avgiftsutvalget, understreker Haas Brubakk.

Skuffende

Norsk Nærings- og nytelsesmiddelsarbeiderforbund (NNN) fikk ikke flertall for deres argumenter i utvalget.

NNNs leder Anne Berit Aker Hansen er skuffet over at det ikke ble flertall for å fjerne avgiftene.

- De særnorske avgiftene stimulerer til økt grensehandel. Avgiftene fører til store prisforskjeller mellom Norge og Sverige. Grensehandelen går på bekostning av verdiskaping og omsetning i Norge, noe som fører til at arbeidsplasser forsvinner ut av Norge, sier Aker Hansen i en pressemelding i dag. Hansen har også sittet i utvalget som ble satt ned i november.

Aker Hansen tilhørte mindretallet i utvalget som mener at begge avgiftene bør oppheves senest 1. januar 2020. Mens utvalgets flertall mener at dagens særavgifter bør erstattes av helsebegrunnende avgifter.

- Det blir ingen helsegevinst av at nordmenn reiser til Sverige og hamstrer brus og godteri, avslutter Aker Hansen.

VIRKE KBS organiserer hele den norske kiosk- og bensinstasjonsnæringen og berøres særlig av den såkalte sukkeravgiften.

Virke KBS er fornøyd med signalene om at utvalget som har vurdert særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer foreslår å oppheve avgiften på sjokolade- og sukkervarer. Dagens avgiftsregime er sterkt medvirkende til at den samlede grensehandelen fra Norge er større enn hva norske kiosker og bensinstasjoner oppnår i årlig omsetning.

HAMSTRER: Iman Winkelman i Virke KBS mener dagens sukkeravgift fører til en hamstringskultur hos nordmenn. Foto: Virke
HAMSTRER: Iman Winkelman i Virke KBS mener dagens sukkeravgift fører til en hamstringskultur hos nordmenn. Foto: Virke Vis mer

Leder av Virke KBS Iman Winkelman ber politikerne bør bruke utredningen de nå har mottatt til å ta et generaloppgjør med en avgiftspolitikk som bidrar til at arbeidsplasser eksporteres til utlandet:

- Et særnorsk høyt skatte- og avgiftsnivå på typiske kioskvarer bidrar til omfattende grensehandel, og i særdeleshet med de varer som er avgjørende for å sikre servicehandelen tilstrekkelig omsetning og lønnsomhet, sier Winkelman i en pressemelding.

Grensehandelen større enn servicehandelens omsetning Winkelman peker på at man gjennom utredningen konkluderer med at nordmenn grensehandlet for vel 15,7 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2018. Til sammenligning var Kiosk- og bensinstasjonsnæringens samlede omsetning justert for drivstoffsalg på omtrent 14,5 milliarder kroner i 2017 (sist tilgjengelige tall).

- Over tid har det vært en nedgang i antall kiosker og bensinstasjoner. Utviklingen kan delvis forklares med at norske politikere har gjort det stadig mer lønnsomt for nordmenn å kjøpe kioskvarer fra utlandet. Dette går ut over næringens evne til å overleve i en tid der grensehandelen foregår både fysisk og via nett, sier Winkelman.

Winkelman viser til at netthandel med sjokolade og sukkervarer er svært utbredt, og at det eksempelvis nå før påske kjøres massive markedsføringskampanjer i regi av aktører som blant annet Max Godis. Virksomheten opererer med nettsalg av smågodt fra Sverige og slipper unna det særnorske avgiftsnivået på sjokolade- og sukkervarer.