Så mye dyrere kan maten bli:

Vil øke matmomsen med 67 prosent: - Forskjellene vil øke

- Overflatiske vurderinger, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat & Drikke.

KAN BLI DYRERE: Matprisene kan øke betydelig om ekspertgruppa får det som de vil. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
KAN BLI DYRERE: Matprisene kan øke betydelig om ekspertgruppa får det som de vil. Illustrasjonsfoto: NTB ScanpixVis mer

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet anbefaler å innføre én felles momssats på 23 eller 25 prosent i løpet av tre år. Det kan bety en dramatisk økning i matmomsen.

Ifølge beregningene vil det gi en økning i matmomsen fra dagens 15 til 25 prosent, med andre ord en økning på 67 prosent - eller ti prosentpoeng. Dette vil gi staten 14,6 milliarder kroner i ekstrainntekter.

- NHO Mat og Drikke mener at utvalget har vurdert grensehandel på en overflatisk måte når utvalgsleder Vibeke Hammer Madsen peker på at denne ikke alene skyldes merverdiavgiften, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke i en pressemelding.

- En forenkling for byråkratiet

Handel- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke reagerer kraftig på momsutvalgets anbefalinger.

- Utvalget legger opp til en forenkling for byråkratiet, ikke for næringslivet, skriver Virke i en pressemelding.

− Forskjellene i Norge vil øke. Med dette forslaget må barnefamiliene betale mer for mat, kultur og opplevelser. I tillegg forverrer det konkurransesituasjonen for store deler av norsk næringsliv. Dette forslaget kan ikke legges i skuffen raskt nok, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør for Virke.

- Tro på julenissen

- Det er klart at mat vil bli dyrere med en momsendring, å tenke seg noe annet er å tro på julenissen, sier Frode Steen, professor i økonomi ved NHH til Dagbladet.

Heldigvis vil ikke forbrukerne måtte ta hele regninga, tror Steen.

- Det som skjer om man innfører såpass store avgiftsendringer er at produsent og forhandler vil dekke noe - og kundene noe.

Forholdet mellom disse vil være avhengig av konkurransen i markedet og kundens etterspørsel.

Matprisene i Norge er allerede relativt høye, og om vi tenker at vi er der at det ikke er rom for så veldig mye mer prisstigning, vil avgiftsøkningen ikke nødvendigvis slå fullt ut i konsumentpris.

- Det er ikke et enkelt regnestykke. Men at matprisene vil stige noe er det liten tvil om.

Frykter økt grensehandel

– Norge er ingen øy. Økt matmoms på toppen av flere og høyere særavgifter på norsk side av grensen, vil utvilsomt bidra til at den rekordhøye grensehandelen med Sverige øker enda mer. Dette vil igjen undergrave konkurransesituasjonen for mat- og drikkenæringen og føre til tap av norske arbeidsplasser og inntekter for Norge, sier Haas Brubakk.

Utvalget viser til at importvernet er en vesentlig årsak til at matprisene er lavere i Sverige enn i Norge, og at en reduksjon i importvernet vil være et effektivt tiltak for å redusere forskjellen i matvareprisene. - Det er bred politisk oppslutning om importvernet, og de fire regjeringspartiene har i det politiske grunnlaget for regjeringen fastslått at importvernet og de øvrige hovedtrekkene i jordbrukspolitikken ligger fast. Dette er gjentatte ganger bekreftet av Stortinget, understreker Brubakk.

– Utvalget burde vite at den løsningen de foreslår på det problemet utvalget skaper ved å foreslå økt matmoms, ikke har oppslutning.

Historisk høy grensehandel

Statistisk sentralbyrå anslår at grensehandelen med Sverige har økt med over 75 prosent siden 2008 og endte på 15,7 milliarder kroner i 2018. Dette er omsetning som ikke skattlegges eller gir arbeidsinntekt i Norge. Omfanget av grensehandelen representerer en betydelig utfordring for norsk mat- og drikkeproduksjon og for dagligvarehandelen på norsk side av grensen. Denne situasjonen forsterkes ytterlig ved at den svenske matmomsen er 12 pst. En økning i matmomsen og på toppen av allerede høye særavgifter på mat vil bidra til at grensehandelen øker ytterligere.

Ved overrekkelsen av utvalgets rapport til finansminister Siv Jensen (Frp), understreket ministeren at regjeringen er opptatt av å holde skatter og avgifter nede og at den neppe vil fjerne alle lav- og nullmomssatsene slik utvalget foreslår.

-Det er positivt at finansministeren formidler disse vurderingene så tydelig. Nå vil NHO Mat og Drikke studere utvalgsinnstillingen nøye, og gi en grundig høringsuttalelse til Finansdepartementet.