DEBATT

Hørselshemmede:

Alltid en unnskyldning

Søndag 21. november skrev TV 2 om hvordan mangel på tolker gjør at døve Kaja Bråten risikerer å ikke kunne gjennomføre utdannelsen hun har begynt på. Nav skylder på ressursmangel.

KATASTROFALT: Frilanstolkenes arbeidsvilkår er elendige, noe som spesielt under pandemiens katastrofale effekt på tilgangen på tolkeoppdrag har fått flere til å gå over i eller utdanne seg til andre yrker, skriver kronikkforfatteren. Foto: Shutterstock
KATASTROFALT: Frilanstolkenes arbeidsvilkår er elendige, noe som spesielt under pandemiens katastrofale effekt på tilgangen på tolkeoppdrag har fått flere til å gå over i eller utdanne seg til andre yrker, skriver kronikkforfatteren. Foto: Shutterstock Vis mer
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert
Sist oppdatert

Søndag 21. november skrev tv2.no om hvordan mangel på tolker gjør at døve Kaja Bråten risikerer å ikke kunne gjennomføre sin modulbaserte utdannelse. Selv om hun som døv har rett til tolk i henhold til folketrygdloven, har Nav ikke klart å stille med tolker til halvparten av samlingene. Og Nav skylder på ressursmangel.

ANBEFALINGER: Regjeringen skjerpe de nasjonale anbefalingene i forbindelse med smitteøkningen. Video: Regjeringen Vis mer

Mangel på tolker for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet er ikke noe nytt. Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) organiserer både ansatte tolker og frilanstolker i Nav, og har lenge vært klar over og påpekt disse problemene.

Når Nav peker på ressursmangel som grunn til at Bråten ikke har fått tolk, er det delvis korrekt. Tolketjenesten har altfor få ansatte tolker, og derfor reagerer TiA sterkt på at regjeringen stryker forslaget i statsbudsjettet om 23,7 millioner kroner øremerket 25 nye årsverk i Nav tolketjenesten for 2022.

Strykingen viser manglende forståelse for og kunnskap om både tolketjenestens og hørselshemmedes situasjon. Denne vil bli ytterligere forverret når tolkeloven trer i kraft 1. januar 2022 og pålegger det offentlige en plikt til å benytte kvalifisert tolk.

Men det ligger mer under her enn kun tilgangen på tolker. TiA har gjentatte ganger påpekt at Nav tolketjenestens organisering og tolkenes arbeidsvilkår er til hinder for hørselshemmedes tilgang på tolk, og ikke minst rett tolk på rett plass til rett tid.

Nav har i liten grad vist vilje til å organisere tjenesten ut fra at de leverer spesifikke tjenester som krever profesjonsutøvere med spesialkompetanse. Det virker direkte inn på både tilgangen på tolk og kvaliteten på tolketjenestene som leveres.

Selv om organiseringen i stor grad skyldes dårlig ressurstilgang, handler det også om manglende tolkefaglig forståelse. For selv om tolkeoppdragene i stadig mer tolkefaglig utfordrende og stiller større krav til spesialkompetanse, hindrer Nav tolkene i å spesialisere seg.

Underbemanning og et stadig kraftigere påtrykk om å utvide tolketjenestens åpningstid, gjør at Nav krever at ansatte skal «beherske alle tolkemetoder». Slik tenker Nav at de kan dekke alle typer oppdrag selv med få tolker på vakt. Dette setter selvfølgelig kvaliteten på tjenesten i spill.

Navs fokus på generalister er verken bærekraftig eller hensiktsmessig, og manglende muligheter for spesialisering går sammen med dårlige lønns- og arbeidsvilkår også ut over ansattes motivasjon.

Nav mener de fleste tolketjenester er for små til å ansette spesialister. Altså er man ikke i stand til å samarbeide og benytte hverandres tolker for å utnytte spesialkompetansen som finnes. Nav hevder at det blir for dyrt å la ansatte reise, og lyser i stedet oppdragene ut til frilanstolker. For Nav ligger det et økonomisk insentiv i å benytte frilanstolker, siden det ikke belaster driftsbudsjettet. Men det er både en usikker og ikke nødvendigvis rimeligere løsning.

Som selvstendige oppdragstakere på nulltimerskontrakter har frilanstolkene ingen plikt til å påta seg oppdrag. Frilanstolken melder seg til oppdrag som er økonomisk eller faglig interessante, noe som gjør at spesielt kortere oppdrag velges bort.

Det siste er lett å se i Navs egen statistikk. Av denne fremgår det at tre av fire tolketimer dekkes av frilanstolker. Med andre ord utføres altså 75 prosent av Nav tolketjenestens tjenester av løsarbeidere på nulltimerskontrakter, uten rett til blant annet feriepenger, tjenestepensjon, sykepenger eller arbeidsforsikring. Dette kommer på toppen av en svært dårlig timesats bestemt over statsbudsjettet.

Frilanstolkenes arbeidsvilkår er med andre ord elendige, noe som spesielt under pandemiens katastrofale effekt på tilgangen på tolkeoppdrag har fått flere til å gå over i eller utdanne seg til andre yrker. Når en i utgangspunktet føler seg utnyttet av en kynisk stat, skal det ikke så mye til før man skifter beite. Tolkeprofesjonen tappes for profesjonsutøvere, og Nav får dårligere tilgang på frilanstolker.

For å få en tolketjeneste som fungerer og dekker hørselshemmedes behov både for kvantitet og kvalitet, mener TiA at Nav tolketjenesten må styrkes med flere stillinger. Videre må frilanstolkene omdefineres til arbeidstakere med forhandlingsrett, og frilanshonoreringen må økes kraftig.

Nav må se ansatte tolker og frilanstolker som et tolkefellesskap, og tilby alle kurs, videreutdanning og samlinger på lik linje, uavhengig av tilknytningsform. Tolkene må få spesialisere seg for å gi økt kvalitet på tolkingen, og Nav må anerkjenne tolkenes kompetanse gjennom lønnsmessig uttelling.

Med disse endringene kan Nav tolketjenesten bli en bærekraftig tjeneste som kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag, og levere døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet den tolketjenesten de har rett til både i kvantitet og kvalitet.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer