Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer
Min side Logg ut

De kristne verdiene

VERDEN VRIMLER

av land og mennesker med ulikt ståsted kulturelt, religiøst og sosialt. Tross dette mangfoldet har de aller fleste mennesker en rekke kjerneverdier de kan enes om, som for eksempel ærlighet, toleranse, rettferdighet og tilgivelse. Men i Norge definerer regjeringen disse verdiene som særskilt kristne. Forstå det de som kan.

For en ikke-religiøs organisasjon som Plan - med virke og ansatte i en rekke land av ulike avskygninger verden over - er det en merkelig opplevelse å følge denne debatten. Vi vet så utmerket godt at verdiene nevnt over er så universelle at de i høy grad gjennomsyrer et internasjonalt juridisk forpliktende dokument som for eksempel Barnekonvensjonen. Alle FNs medlemsland, bortsett fra det kristne USA og det muslimske Somalia, har da også ratifisert Barnekonvensjonen.

Det er høyst ulike grunner til at de to landene over ennå ikke har ratifisert konvensjonen, men felles for dem er at ingen hevder at det skyldes artikkel 14. Her heter det blant annet: «Partene skal respektere barnets rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet» og «Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, retter og plikter til å opplyse barnet om sine rettigheter» i slike livssynsspørsmål. Å kreve - slik norske myndigheter gjør - at barn av muslimsk, buddhistisk, hinduistisk eller ikke-religiøs bakgrunn skal gå i en barnehage som skal «gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier», er etter vår oppfatning en overtredelse av artikkel 14.

BARNEKONVENSJONENS

mål er blant annet at alle barn får sjansen til å utvikle seg maksimalt uten diskriminering. For minoritetsbarn kan dette bli vanskelig dersom de av samfunnet blir fortalt at deres families livssyn ikke er like viktig som det kristne. Erfaringer viser at det kan føre til lav selvfølelse, identitetskrise og konflikt med familien. Det kan også føre til lavere toleranse fra majoriteten med en kristen bakgrunn. FNs barnerettskomités generelle anbefalinger fremhever at opplæring i menneskerettigheter, samt respekt og toleranse for andre kulturer og religioner bør være en livslang prosess. Prosessen bør starte på barnehagenivået.

At det skal være så problematisk å forholde seg til at Norge er blitt et multireligiøst og til dels ikke-religiøst land, er vanskelig å forstå. I dette tilfellet er det så enkelt som å bytte ut «kristne verdier» med «universelle menneskerettslige verdier», og dermed burde ingen - heller ikke kristne - ha grunn til å være misfornøyd.

Det har ganske enkelt med respekt for andre å gjøre. Hvis du som leser dette definerer deg selv som kristen, prøv å bytte ut «kristne» verdier med «muslimske» verdier i formålsparagrafen, og avgjør for deg selv om du ville ønske å sende barna dine til en slik barnehage. Det er den følelsen du da får, denne debatten egentlig handler om.

I områder der Plan jobber, åpnes våre møter med for eksempel en muslimsk og en kristen bønn der det er relevant. Det blir ikke noe bråk av det. Som organisasjon har ikke vi noe ønske eller noe mål om at folk ikke skal være religiøse. Vårt mål på dette feltet er å respektere folks valg, i tråd med Barnekonvensjonen og de øvrige menneskerettighetene. Religion bør etter vår oppfatning være helt irrelevant i spørsmål om bistand og utvikling. Vi verdsetter likevel i høy grad religiøse organisasjoners engasjement og kamp mot fattigdom, så lenge den bygger på menneskerettighetene, og foregår uten misjonering eller ekskludering og diskriminering av noen grupper.

DEN NORSKE STAT

har forpliktet seg til å respektere, beskytte og oppfylle Barnekonvensjonen. FNs overvåkingskomiteer har kritisert Norge for den kristne formålsparagrafen ved flere anledninger.

I mai neste år må Norge møte Barnerettskomiteen, som høyst sannsynlig og atter en gang vil be Norge om å respektere alle barns frihet til religionsutøvelse.

Vil den norske regjeringen fortsette å trosse FNs råd og anbefalinger?

annonse

Utforsk andre nettsteder fra Aller Media