Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer
Min side Logg ut

Dette skal bli miljøets tiår

En del miljøproblemer har funnet sin løsning de siste par tiårene, særlig nasjonalt. I Norge er vi blant annet kommet langt i å verne naturområder og utsatte arter for senere generasjoner. Men store utfordringer gjenstår. Disse utfordringene er så store at vi skylder de som kommer etter oss å gjøre dette tiåret til «miljøets tiår».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Som miljøvernminister vil jeg basere miljøpolitikken på tre viktige prinsipper: naturens tålegrenser, føre-var-prinsippet og forurenseren skal betale. I internasjonale undersøkelser kommer Norge ut som ett av verdens foregangsland i miljøpolitikken. Denne posisjonen skal vi forsvare og forsterke.

Klimaendringer

Vi står overfor betydelige miljøutfordringer, både globalt og her hjemme. Klimautfordringen er global, men de kritiske utslippene av klimagasser er ikke «globale». De stammer fra bilene, boligene og bedriftene som omgir oss og som vi alle er avhengige av. Derfor vil regjeringen føre en mer offensiv klimapolitikk, der en vesentlig del av klimagassreduksjonene skjer gjennom nasjonale tiltak. Vi vil blant annet framskynde etableringen av et nasjonalt kvotesystem for klimagasser, og ikke vente til 2008- 12, som er perioden den norske forpliktelsen etter Kyoto-protokollen gjelder.

Norge har alle forutsetninger for å bli Vest-Europas ledende leverandør av energi. Med energieffektive løsninger, fornybare energikilder og forurensingsfrie teknologier vil dette samsvare godt med en foregangsrolle i miljøpolitikken. Det er behov for en global omlegging til energikilder som ikke tærer på kommende generasjoners ressursgrunnlag. Her skal Norge være en del av løsningen - og ikke problemet.

Prioritert

Arbeidet for CO{-2}-frie gasskraftverk er en prioritert oppgave for samarbeidsregjeringen. Vi vil etablere rammebetingelser som gjør det mulig å realisere forurensingsfri gasskraft, blant annet gjennom en tidsbegrenset støtteordning. Bevilgningen til energiforskning skal økes med 100 millioner kroner over to år. Dessuten skal det etableres et eget samarbeidsprogram med den industrien som faktisk må utvikle CO{-2}-fri teknologi og ta den i bruk.

Vi har en forpliktelse både overfor verdenssamfunnet og framtidige generasjoner til å ta vare på naturtyper, områder og arter som er typiske for Norge. Samtidig har vi direkte interesse av å bevare naturen intakt og tilgjengelig, for friluftslivet er en sentral del av vår kultur og velferd.

Allemannsretten må sikres, fordi det er av stor betydning at befolkningen får tilgang til naturområder for friluftsliv. Tilgangen til naturområder må skje i et samarbeid mellom myndigheter, organisasjoner og rettighetshavere. Etter hvert som egnede arealer frigjøres, når forsvaret og fyrvesenet legges om, må disse brukes til å skape allment tilgjengelige friområder.

Samarbeid

Sikring av områder for friluftsliv og tiltak mot utslipp av klimagasser er sentrale områder i miljøpolitikken. Videre vil vi raskt gripe fatt i en rekke andre viktige miljøsaker:

Artsmangfoldet i norsk natur må sikres. Dette vil kreve vern av truede arter og en arealbruk som tar hensyn til det biologiske mangfoldet.

Innsatsen for å få redusert de radioaktive utslippene fra det britiske Sellafield-anlegget vil bli intensivert.

Vi vil utarbeide en egen stortingsmelding om forvaltningen av havmiljøet. Blant de viktige problemstillingene som blir omtalt her, kan nevnes kyst- og oljevernberedskapen og opprydning i «gamle synder» som PCB og andre alvorlige miljøgifter.

Vi vil styrke kulturminnevernet ved å opprette et eget kulturminnefond.

Miljøvern er et kjerneområde for den nye samarbeidsregjeringen. Gjennom et sterkt internasjonalt engasjement og et dynamisk samspill mellom stat, kommune, næringsliv og frivillige organisasjoner, kan vi sammen sørge for at dette virkelig blir «miljøets tiår».

Hele Norges coronakart