En trikkebillett unna

NOK EN GANG

avfeier Laila Dåvøy (Dagbladet 15.7.) Barneombudets og Likestillingsombudets advarsler om kontantstøttens negative virkninger for blant annet barn med minorit- etsspråklig bakgrunn. Dette til tross for at Barneombudet står sammen med svært mange andre organisasjoner når det gjelder faglige innvendinger mot kontantstøtten.

Statsråden deler ombudenes bekymring, men vet ikke nok til å handle. Dåvøy vil derfor ha flere utredninger og forskningsrapporter. Jeg finner grunn til å minne Dåvøy om at hennes eget departement allerede i 1998 bestilte et prosjekt av forskningsstiftelsen FAFO. Bakgrunnen for dette prosjektet var departementets bekymring over at barnehagedeltagelsen blant innvandrerbarn var svært lav. Forprosjektet avslørte store forskjeller i barnehagebruk, både mellom etniske nordmenn og innvandrere, og mellom de ulike innvandrergruppene. Dette prosjektet ble så fulgt opp med nye prosjekter som kom med anbefalinger til departementet.

VI HAR MED

andre ord forskning som påviser den negative sammenhengen mellom kontantstøtte og manglende språkutvikling. Kontantstøtte svekker barnehagerekrutteringen blant minoritetsspråklige barn. Den rammer ikke bare barns språkutvikling, men også mødres muligheter for å lære norsk. For hvem skal passe barna mens kvinnene går på norskkurs?

Evaluering av gratis kortidsbarnehage for minoritetsspråklige i Gamle Oslo har vist at barn som har gått i barnehage har langt færre språkbarrierer og bedre skoleprestasjoner enn de som har mottatt kontantstøtte. Lytt til rektorene ved skolene i Oslo indre øst, Dåvøy. Svaret ligger bare en kort trikketur fra departementet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.