Fortegnet inntrykk

I FORBINDELSE MED

saken om Remzijes familie som har fått avslag på sin søknad om asyl, stiller Unni Rustad meg noen spørsmål i Dagbladet 20.04.2004.

Nemndas vedtak blir nå prøvet av Oslo tingrett, og jeg vil derfor ikke svare på spørsmålene som må anses å være knyttet opp til saken. Jeg vil imidlertid knytte noen kommentarer til Dagbladets bruk av sitater i forbindelse med at journalist Trude Ringheim intervjuet meg 16. februar i år, et intervju som ble gjengitt i forkortet variant dagen etter.

Trude Ringheim spurte om «ikke denne saken er en gylden anledning til å bruke reglen om opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn». Jeg svarte blant annet at det sto i loven at regelen kan brukes og ikke at den skal brukes. Den utfyllende forklaringen jeg ga, valgte Dagbladet ikke å ta med i sin gjengivelse i av intervjuet. I den utfyllende forklaringen til Ringheim viste jeg til at lovens ordlyd innebar at vi ved vurderingen av om tillatelse skulle gis, også var pålagt å vurdere om det i en konkret sak forelå andre hensyn som eventuelt kunne veie tyngre enn de sterke menneskelige hensynene. Jeg viste også til at spørsmålet om familien skulle gis tillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn nettopp var det temaet som var vurdert i familiens sak, og at et enstemmig nemndmøte hadde kommet at tillatelse ikke kunne gis som følge av deres søknad om asyl. Hva som var grunnen til at Dagbladet valgte å ta sitatet ut av den sammenhengen det var fremsatt i, vet jeg ikke. Inntrykket av hva jeg hadde sagt under intervjuet ble uansett fortegnet.

PÅ UNNI RUSTADS

spørsmål under punkt 2 om jeg er sitert riktig, nøyer jeg meg med å vise til det som står i nemndas vedtak: «Når det gjelder Remzijes behov for kontakt med familien mener nemnda ellers at det må sees hen til at Remzije har vært i hjemlandet på et lengre besøk og at det pr i dag ikke foreligger forhold som tilsier at hun ikke fortsatt vil kunne reise på besøk til hjemlandet. Videre vil hun kunne holde kontakt med sin familie pr telefon og brev.»

Jeg overlater til andre å vurdere om Rustads gjengivelse om at Remzije: «er blitt anbefalt av Utlendingsnemnda at hun kan holde kontakten med familien sin pr brev eller hun kan besøke familien i Kosovo» innebærer at det er gitt et riktig sitat fra nemndas vedtak.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.