Hva vil Vladimir?

Nye russiske atomraketter med Skandinavia og Europa som mål er militært sett totalt meningsløst.

PRESIDENT Vladimir Putin skal ha sendt nye russiske atomvåpen til Kaliningrad i hemmelighet og rettet dem mot mål i Europa og Skandinavia. Hvis meldingen er sann, er den svært bedrøvelig. Den russiske presidenten har neppe til hensikt å fyre av slike våpen mot Oslo i overskuelig framtid, men det bedrøvelige ligger i hva utplasseringen sier om Putins sinn og sjel.

Blodbadet i Tsjetsjenia skapte et bilde av Putin som en kald, kynisk maktpolitiker uten respekt for menneskeliv. Slik sett er det ikke uventet eller overraskende at han har vilje til å ta i bruk atomvåpnene i det storpolitiske maktspillet. Men for alle som ønsker nedrustning av atomvåpen, vil et slik utspill være et skritt i feil retning.

HVA VIL VLADIMIR? Nye atomvåpen i Kaliningrad virker militært meningsløst. Ingen stat i Europa eller i Skandinavia utgjør noen militær trussel mot Russland. Ikke på egen hånd, og heller ikke som medlem av EU eller NATO. Litauen, Latvia og Estland ønsker å bli medlem av NATO. Russland misliker den tanken sterkt, men Putin oppnår ingenting ved å rasle med atomvåpen i naboområdet til disse tre. Tvert imot, noe slikt forsterker, ikke svekker, deres ønske om NATO-medlemskap.

Putin misliker også sterkt USAs planer om å bygge et rakettskjold som forsvar mot atomraketter. Han har truet med å sette i gang en opprustning av russiske atomvåpen om USA gjør alvor av planene. Og han har invitert europeiske land til å bygge et eget rakettskjold, i samarbeid med Russland. Men den russiske presidenten vet utmerket godt at han vil tape ethvert våpenkappløp mot USA. Han vet like godt at om Europa en gang i framtida får sitt rakettskjold, så vil det skje i samarbeid med USA, og ikke med Russland.

President Bush vil ha et amerikansk rakettskjold. Det kan gå mange år før det kan utplasseres, ikke minst fordi det teknisk sett er uhyre komplisert. Men sett fra Moskva må framtida likevel virke noe utrygg. EU er i ferd med å bygge opp en egen beredskapsstyrke, med bidrag fra land både i og utenfor EU.

DETTE SKJER i samarbeid med et NATO som stadig får flere allierte, og med et USA i alliansens førersete som konstant advarer Europa mot å redusere forsvarsbudsjettene.

Putin ser, med rette, en militarisering av verden. Han må også spørre seg selv hva han har å stille opp med om USAs rakettskjold, en gang i framtida, vil omfatte ikke bare USA og Europa, men også land i Asia.

Hva har nye atomvåpen i Kaliningrad med dette å gjøre? Ikke noe annet enn som en påminnelse og en advarsel: Putin kan hevde at resten av verden tvinger ham til å rasle med atomvåpnene - for at han i det hele tatt skal bli tatt på alvor i internasjonal politikk. Han trenger ikke bygge nye atomvåpen for å vise at Russland har et slagkraftig arsenal av slike våpen. Det å flytte på dem kan være en effektiv påminnelse om at slagkraften kan økes på flere måter.

DA DE FØRSTE meldingene om de nye atomvåpnene i Kaliningrad kom, hevdet det norske utenriksdepartementet at det ikke kjente til dem. Det var en underlig reaksjon, siden det norsk folk bør få vite om nye atomvåpen som har Norge som mål. Men reaksjonen var ikke helt uforståelig, sett i litt større perspektiv. Norske regjeringer, uansett partifarge, ønsker nedrustning av atomvåpnene. Norge vil ha dem fjernet både som våpen og politisk maktmiddel, skritt for skritt, gjennom gjensidige, bindende avtaler om nedbygging og kontroll. Derfor er meldingen om nye atomvåpen i Kaliningrad en dårlig nyhet for Norge på flere enn en måte.

Men USAs planer om et rakettskjold setter også avtaler om atomnedrustning i fare. Det gjelder avtaler som er inngått, og avtaler som Norge, og mange andre land, håper vil bli inngått i framtida. Rakettskjoldet kan bli et vendepunkt når det gjelder hvordan kampen mot atomvåpnene heretter skal utkjempes internasjonalt. Det er bedrøvelig at Putin, eventuelt, rasler med atomvåpnene. Men det er ikke så mye mindre bedrøvelig at USA vil bygge sitt rakettskjold.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.