DEBATT

Covid-19:

Hvor mange flere skal dø?

En idiotisk klokkertro på vaksineeffekt førte til at høyreregjeringen ryddet bort alle gode smitteverntiltak i samfunnet vårt.

FARLIGERE: Forsøk på å ufarliggjøre pandemien ved å fjerne generelle og spesielle smitteverntiltak i samfunnet, gjør at pandemien kan utvikle seg i en enda farligere retning enn det som registreres i dag, skriver artikkelforfatteren. Foto: Vano Shlamov / AFP
FARLIGERE: Forsøk på å ufarliggjøre pandemien ved å fjerne generelle og spesielle smitteverntiltak i samfunnet, gjør at pandemien kan utvikle seg i en enda farligere retning enn det som registreres i dag, skriver artikkelforfatteren. Foto: Vano Shlamov / AFP Vis mer
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert

Covid-19 er fortsatt allmennfarlig smittsom sykdom til tross for FHIs forsøk på å avvikle den alvorlige pandemien på papiret (Helsedirektoratet 18.10.21). Allmennfarlige sykdommer følges opp med nasjonal registrering og tiltak for å stoppe smittespredning. Slutter registreringen vil smitten være ukontrollerbar, men også mer usynlig.

MYSTISK: I Stjørdal ble Mads Munkhaug og noen kolleger vitne til dette mystiske fenomenet. Video: Privat / Mads Munkhaug. Reporter: Vegard Krüger. Vis mer

Covid-19 fyller nesten samtlige kriterier i smittevernloven for å være en «allmennfarlig smittsom sykdom». Den er «særlig smittsom, kan opptre hyppig, har høy dødelighet eller kan gi alvorlige eller varige skader». Den «fører vanligvis til langvarig behandling, eventuelt sykehusinnleggelse, langvarig sykefravær eller rekonvalesens, kan få så stor utbredelse at sykdommen blir en vesentlig belastning for folkehelsen, og utgjør en særlig belastning fordi det ikke fins effektive forebyggende tiltak eller helbredende behandling for den.»

De 50184 covid-19- tilfellene registrert i 2020 utgjorde over halvparten av de 90314 meldingspliktige, allmennfarlige, smittsomme sykdommer i Norge i 2020 (MSIS, FHI). På andre plass lå seksuelt overført Clamydiainfeksjon, 25 442 tilfeller, fulgt av mage-tarmpatogene bakterier (Campylobacter, salmonella, shigella osv. ca. 3000 tilfeller) og resistente bakterier som MRSA (1920). Få dødsfall – trolig færre enn 100 per år er knyttet til andre allmennfarlige sykdommer.

Fire av hundre innbyggere er smittet i Norge. Nå er 3,8 prosent (207 680) av befolkningen (5,4 millioner) smittet av covid-19 (1.11, FHI). Smitten er særlig stor i yngre aldersgrupper i hjem og skoler. Bare 8 prosent er 60 år eller eldre mens de fleste; 92 prosent, er yngre enn 60 år. Nesten hvert tiende tilfelle er barn under 10 år, hvert fjerde er mellom 10 og 19 og hver femte er mellom 20 og 29 år. Dette er barn og unge i den mest sårbare alder for komplikasjoner og seinskader som beskrevet gjentatte ganger.

I alt 247 millioner er smittet i verden, derav 5 millioner døde (WHO 1.11). En stor andel av både barn og voksne får seinskader eller forlenget sykdomstid med kognitive problemer og «hjernetåke» i mange måneder etter infeksjonen (Becker, Jama Open 22.10.21).

Global dødelighet av smittede er 2 prosent mens den i Europa varierer mellom 0,2 og 2,8 prosent. I USA er to per 1000 innbyggere (330 millioner) døde av coronaviruset – en stor tragedie (WHO). Globalt er 80 000 -180 000 (av 135 millioner) helsearbeidere døde av covid-19 (WHO 22.10). De har vært ubeskyttet og bare to av fem er vaksinert.

Til nå er 900 døde i Norge (FHI 28.10.). Dette utgjør 0,4 prosent (4 per 1000 smittede). Det er et høyt tall, i alle fall i vår del av verden. Bare siden juli 2021 til i dag er 106 pasienter døde av coronaviruset. I tillegg kommer vaksineassosiert dødsfall, ca. 200 tilfeller (Statens legemiddelverk). Dødeligheten er størst blant de eldste (90+: 31,6 prosent, 80-89: 14,2 prosent, 70-79:4,5 prosent, 60-69: 1,2 prosent). Under 60 år er 64 døde (0,03 prosent), og under 40 år er sju døde, derav ett barn (FHI). Aldersregistrering mangler for 377 døde (FHI).

Coronaviruset går sin gang med størst fart i kaldere og tørrere strøk, med mye inneliv og i tette forsamlinger uten god ventilasjon. Dette vet alle! Viruset får ekstra fart på seg når smitteverntiltak mangler slik som i dag, – bestemt av våre politikere. Da skjer også raske virusmutasjoner med deltavarianter som reduserer effekten av vaksiner (Singanayagam, Lancet Infect Dis 2021, 28.10.21).

WHOs Generaldirektør avsluttet sitt innlegg ved G20 toppmøtet 30–31 oktober 2021 (Session 1- Global Economy and Global Health at the G20 Summit) med følgende spørsmål til politikerne: «How many more will die, in this and future epidemics? The answer is in your hands!». Han peker på at det er politikernes ansvar å stoppe flere dødsfall ved denne og andre, kommende epidemier.

Han viser også til at alle nasjoner må styrke helsesikkerheten med beredskap og respons og styrke primærhelsetjenesten som hovedbasis og førstelinje mot infeksjonsutbrudd og alle typer sykdommer. Bare godt lederskap kan stoppe pandemier. I vårt land gjøres lite for å stoppe smittespredning fra våre helsemyndigheter.

WHO viser 26. oktober til en femte bølge med global øking på fem prosent siste sju dager, derav 14 prosent økning i Europa. I Norge registreres stigende trend i halvparten av kommunene (86 av 173) mens bare Narvik og Nannestad viser synkende nivå. Alle årer legges inn – også av den nye regjeringen og også med nye deltavarianter!

En idiotisk klokkertro på vaksineeffekt førte til at høyreregjeringen ryddet bort alle gode smitteverntiltak i samfunnet vårt. Fjernet er mye av offentlig testing og smitteoppsporing. Hånddesinfeksjonsmiddel er bort fra butikker og offentlige steder, munnbind er nesten borte og avstanden har vært mindre enn null i flere måneder siden man praktiserer albuehilsen. Alle grenser er åpne for alle som vil arbeide eller feriere i vårt land. Dette har ført til en rekke utbrudd over hele landet.

For eksempel, i Skjåk kommune som nesten ikke har hatt coronavirus tidligere, kom en pasient tilbake til sykehjemmet fra et sykehus i Innlandet med smitte og til nå er 29 personer smittet – pasienter, personell og andre, og en person død (FHI). De fleste var fullvaksinerte.

Kynisk og uetiske holdning til liv og død – også i AP-SP-regjeringen. Den nye AP-helseministeren har fortsatt lagt seg på en kynisk politisk holdning, støttet av FHI. Covid-19 -tiltak vurderes etter «hva landet tåler» ut fra «hva sengekapasitet i helsevesenet tåler». Det er en enkel og klart uetisk holdning til liv og død. Særlig når eldre nektes innleggelse i sykehus ved covid-19! Sykdom og død knyttet til smitte teller lite når politikere tenker kortsiktige kroner og øre.

Milliardutgifter i sykdom, helseutgifter og død. Virkeligheten viser at det mest kostbare for samfunnet er en pågående smittespredning med sykehusinnleggelser, langvarige rekonvalesentopphold, tap av arbeidsevne, og høyt press på helsevesenet, pårørende og omsorgsarbeidere.

Siden mars 2020 har det vært 5 470 sykehusinnleggelser. Hvis pasienten er inneliggende i fem dager, døgnpris kr 15 000 per seng, er utgiftene raskt 410 millioner eller mer. De i alt 1043 intensivopphold til nå i minst 10 dager til kr 35 000 per døgn vil utgjøre minst 365 millioner. Inkluderes utgifter for stans i sykehusaktivitet overfor andre sykdommer, utbrudd og store mørketall i primærhelsetjenesten, vil utgiftene stige til mange milliarder! Det vil også bli en stor kronisk utgiftspost pga. varig sykdom og skade.

Smittevern har dokumentert effekt som vises hver gang tiltak settes inn, globalt og nasjonalt. Men FHI har ikke tro på smittevern og har aldri arbeidet praktisk med smittevern. Gjenåpning av samfunnet i september førte til at smitteverntiltak som testing, isolasjon, smitteoppsporing og karantene (TISK), grensekontroll, arbeidskontroll, håndhygiene, avstand og bruk av munnbind – er på vei ut. Mange symptomløse smittebærere- med eller uten fullvaksinering – sprer smitten i samfunnet – vesentlig via luftbåret smitte.

Godt smittevern har god effekt mot de fleste smittestoff. Dette ble vist i perioden mars 2020 til våren 2021 med nærmest fravær av årlige epidemier med høyinfeksiøse virusinfeksjoner – vinterstid- i befolkningen. Mage-tarm virus (norovirus, rotavirus og andre) og luftveisvirus (influensa, RSV, og andre) ble nesten ikke registrert.

Det samme er dokumentert fra England, USA, Norge og en rekke andre land (Olsen et al. MMWR 2021; 70:1013, Douglas A et al. J Hosp Infect 2021 March 11, CDC, GOV.UK, FHI). Effekten ble knyttet til bedre hygiene og smitteverntiltak i den aktuelle perioden. Etter at tiltak ble fjernet i høst er det rask økning av virusinfeksjonene som RSV og norovirus både i Norge og i andre land.

Vaksinering starter bra, men fører til redusert effekt etter 6–8 måneder, delvis i takt med utvikling av nye varianter. Dette registreres ved økende antall fullvaksinerte innlegges i sykehus. Bivirkninger knyttet til vaksiner er mer alvorlige enn observert for de fleste andre vaksiner – helt siden koppevaksinen!

Forsøk på å ufarliggjøre pandemien ved å fjerne generelle og spesielle smitteverntiltak i samfunnet, gjør at pandemien kan utvikle seg i en enda farligere retning enn det som registreres i dag.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer