I fiksjonens verden?

GENERALLØYTNANT

Sverre Diesen har i Dagbladet 12. mars gitt et på sine premisser logisk, velformulert, og nesten overbevisende bidrag til å forklare hensikten med omleggingen av norsk forsvar. Etter min mening er der imidlertid en grunnleggende svakhet ved innlegget. Det ligger farlig nær å forfekte en fiksjon, en teoretisk konstruksjon som ikke er i samsvar med realitetene. Dette er inntrykket når man sammenholder generalløytnantens tanker med hva det nye forsvaret allerede har vært brukt til i Bosnia, Afghanistan og Irak. Samtlige av disse angrepene fra de vestlige allierte og hvor vi har deltatt, er svakt fundert i folkeretten. I tillegg til den tvilsomme legitimiteten, melder spørsmålet seg: på hvilken måte har Norges krigsdeltakelse i disse for oss fremmede statene forsvart landet vårt?

Når ble det fornuft, når ble det norsk sikkerhetspolitikk, aktivt å pådra seg fiendskap til nasjoner rundt om på kloden som Norge aldri har hatt noe uoppgjort med, men som USAs nåværende regjering har utsett til militærmål?

HAN SKRIVER

blant annet dette: «Behovet for å unngå storkonflikt og sikre samsvar mellom maktbruken og dens politiske hensikt tilsier med andre ord at maktanvendelsen både blir mer gradert og betjener seg av til dels andre militære midler.» Dette er vakkert uttrykt. Men hvordan kan generalløytnanten bruke et slikt argument etter det verden iakttok i Afghanistan og Irak? Mener han at maktanvendelsen i disse tilfellene var rimelig gradert?

Lenger nede i artikkelen: «En annen utfordring er bekjempelse av den internasjonale terrorisme der den har sine baseområder». Nå sitter jo USA med bukten og begge ender i de to stater som av USA var utpekt som terrorismens baseområder, likevel skjer det vi opplevde for bare få dager siden i Madrid. Er det ikke noe som skurrer her, både med logikk og beskrivelse av virkeligheten?

Vi er altså forhåndsforpliktet til militær deltakelse i USAs framtidige kriger mot stater Norge aldri har hatt noe utestående med. Har ikke verden egentlig bruk for innsats av en litt annen type enn det krigsscenariet generalløytnant Sverre Diesen tegner opp for oss? Burde ikke Fridtjof Nansens land, det land som deler ut Nobels fredspris, finne bedre, mer framtidsrettede, alternative måter å gjøre en innsats på?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.