Ingen munnkurv

  • Advokat Harald Stabell, som er formann i Advokatforeningens strafferettsutvalg, mener at jussprofessorer og andre jurister burde avstå fra å kommentere Nes herredsretts dom i Orderud-saken. Stabell mener at juristene bør vente inntil dommen er rettskraftig, og for skyldspørsmålets del vil det si til etter lagmannsrettssaken til vinteren. Og så kommer anken til Høyesterett. I et intervju her i avisa sier Stabell at kommentarene til dommen kan sette rettssikkerheten i fare. Ett av Stabells poenger er at uttalelsene kommer fra jurister som ikke har vært til stede i rettssalen under hovedforhandlingen.
  • Etter vår mening er det ingen grunn til å legge større vekt på Stabells vurderinger om dette enn på vurderingene fra de juristene som uttaler seg om dommen. De er alle stemmer i en debatt om en sak som nå i to år har opptatt både jurister og mennesker uten juridikum. Men når vi stopper opp ved Stabells kritikk mot sine kolleger, er det fordi den er så forutsigelig. Mange har vært bekymret for Orderud-saken og dens behandling både i rettssalen og mediene. Nå har vi fasiten, og bekymringene er i det alt vesentlige gjort til skamme på begge fronter. På flere vis har saken satt en ny standard som det ville vært mer interessant og konstruktivt for advokat Stabell å trekke lærdom av.
  • Det er et utslag av gammeljuridiske snurrepiperier i kombinasjon med ren elite- og profesjonstenkning når Stabell vil forby jurister å styrke allmennhetens forståelse av dommen fra Nes herredsrett. Her i avisa er vi tilhengere av den åpne og brede debatt, også den som avslører at jussen er en høyst omtrentlig vitenskap.
  • I går varetektsfengslet Nedre Romerike forhørsrett Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland for åtte uker. Avgjørelsen ble anket på stedet. Vi mener den er i tråd med folks rettsfølelse etter den knusende dommen i Nes herredsrett, der alle tre ble dømt til fengsel i 21 år for drapene på Kristian Magnus Orderud, Marie Orderud og datteren Anne Orderud Paust. Det er disse som er Orderud-sakens ofre.
Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.