DEBATT

Naturvern

Kva gjer vi for naturen?

Vi skal verne natur, vi skal bruke naturen på ein betre måte og vi skal restaurere natur. Dette er regjeringas politikk.

NØGD: Som klima- og miljøminister skulle eg sjølvsagt ønske meg enda meir pengar til å ta vare på naturen, men eg er svært nøgd med det vi har fått til for naturen og skal få til vidare, seier Sveinung Rotevatn. Foto: Paul Paiewonsky / Dagbladet
NØGD: Som klima- og miljøminister skulle eg sjølvsagt ønske meg enda meir pengar til å ta vare på naturen, men eg er svært nøgd med det vi har fått til for naturen og skal få til vidare, seier Sveinung Rotevatn. Foto: Paul Paiewonsky / Dagbladet Vis mer
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert

Nyleg var eg på Hjerkinn og fekk eit skytefelt i gåve frå forsvarsministeren. 146 kvadratkilometer skytefelt var gjort om til verneverdig høgfjellsnatur. Det var det største natur-restaureringsprosjektet i Noreg nokon gong og har kosta 600 millionar kroner.

Hjerkinn er eit døme på at regjeringa har ein offensiv politikk for å ta vare på natur – sjølv om nokon hevdar det motsette.

Regjeringa har heilt sidan den tiltredde prioritert naturbudsjettet, og løyvingane på fleire viktige budsjettpostar er auka betydeleg sidan 2013.

 • Skogvern er auka med ca. 97 prosent
 • Tiltak i verneområde er auka med ca. 37 prosent
 • Tiltak for trua artar og naturtypar er auka med ca. 29 prosent
 • Naturarv og kulturlandskap er auka med ca. 113 prosent
 • Tilskot til rovvilttiltak er auka med ca. 25 prosent
 • Statlege vassmiljøtiltak er auka med ca. 40 prosent
 • Tilskot til vassmiljøtiltak er auka med ca. 34 prosent
 • Naturinformasjonssenter er auka med ca. 78 prosent

Det har gitt oss eit betydeleg naturbudsjett. Samla vil vi anslagsvis bruke om lag 2,4 milliardar kroner til naturmangfald i 2021.

For neste år foreslår regjeringa nokre særleg prioriterte tiltak for naturen: Vi vil bruke 10 millionar kroner til målretta tiltak for å betre miljøtilstanden i Noreg. Til dømes gjennomføring av regjeringas planar for Oslofjorden og verneområda, auka innsats mot miljøkriminalitet og tilskot til kommunar som vil lage ein eigen plan for å ta vare på naturen sin.

Vi vil bruke 5 millionar kroner ekstra til å ruste opp den heilskaplege kunnskapen om norsk natur.

Regjeringa vil også doble grunntilskottet til Noregs nasjonalparkkommunar frå ein halv til ein million kroner. Foreininga gjer ein viktig jobb for å bidra til lokal oppslutning om vern og tilrettelegging for lokal verdiskaping basert på verneområda.

Regjeringa bruker altså betydelege midlar for å ta vare på naturen. Men alt handlar ikkje om pengar. Tiltak for å ta vare på natur handlar også om forvaltningsplanar, vernevedtak og andre reguleringar.

Regjeringa held fram med å lage heilskaplege forvaltningsplanar for havområda og vil utvikle konsept for slike planar for naturen på land. Vi har ein tiltaksplan mot framande skadelege artar og ein kvalitetsnorm for villrein. Vi vil også sjå på moglegheita for å lage eit norsk arealregnskap.

Vi lagar ein tiltaksplan for pollinerande insekt og ein handlingsplan for den norske villaksen. Vi har også bygd ein genbank for å ta vare på villaksen og sjøauren i Hardanger.

Vi har som mål å verne 10 prosent av skogen.

Regjeringa arbeider vidare med gjennomføring av marint vern i 2020 og vil legge fram ein heilskapleg plan for marine verneområde.

Skuldingane om at regjeringa ikkje prioriterer natur stemmer derfor ikkje. Som klima- og miljøminister skulle eg sjølvsagt ønske meg enda meir pengar til å ta vare på naturen, men eg er svært nøgd med det vi har fått til for naturen og skal få til vidare.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

 • Kronikk: 5000 tegn
 • Hovedinnlegg: 3600 tegn
 • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer