Lillesand Prosjektet

UNDERTEGNEDE

har i noe tid korrespondert med Dagbladet hva Lillesand Prosjektet (LP) angår. Dette etter at jeg ble kontaktet av en av deres journalister, for å bekrefte en historie av noe eldre dato. Denne historien er foreløpig ikke offentliggjort.

Jeg er altså en av de tidligere ansatte som har stått frem og vurdert noe av det jeg kjenner til omkring LP.

Når jeg i Dagbladet 2. februar i år uttaler at «det er vanskelig å se sammenhengen mellom lov om barneverntjenester og en del av metodene anvendt i Lillesand Prosjektet», mener jeg å ha dekning for det. Lov om barneverntjenester legger særlig vekt på stabilitet og kontinuitet i omsorgen omkring det enkelte barn. Vi har informasjon om, og Dagbladet har dokumentert, og konfrontert ledelsen i LP med, at en miljøarbeider, som har øvd vold mot en ungdom plassert i LP, senere ble avdelingsleder i et av LP sine tiltak. Det å holde ungdom skjermet, eller isolert i mer enn noen timer, opplever jeg som metodisk problematisk. Det er vel også denne metoden med isolasjon av ungdommer Fylkesmannen i Aust-Agder kritiserte under et tilsynsbesøk i oktober 2003. Slik jeg tolker dette, er at min vurdering er i tråd med Fylkesmannen sin oppfatning, men på kollisjonskurs med hva jeg opplever at Jon Haugen står for i sitt innlegg 05.02.2004.

«HVORFOR HAR IKKE

Dagbladets intervjuobjekter meldt fra til oss, tilsynet eller oppdragsgiverne på et tidligere tidspunkt?», spør Haugen.

Da jeg jobbet i LP kommenterte jeg metoder anvendt av en miljøarbeider overfor en ung gutt. Hugo Svendsen repliserte da med at han ikke forstod hva jeg da gjorde i en jobb som denne. Den unge gutten var åpenbart ydmyket, og det var vondt å være vitne til. Jeg har siden vært med på å si i fra, om et spesielt graverende tilfelle, til tidligere tiltakskonsulent i Akershus Fylkeskommune. Hvorfor det da ikke ble tatt affære, skal ikke jeg ennå spekulere åpent om i mediene. Vi har konsultert Fylkesmannen i Aust-Agder mens vi jobbet i LP. Personlig har jeg lært mye av dem. Blant annet at de på den tiden ikke kunne kontrollere at midler overført fra oppdragsgivere, kommuner og fylkeskommuner, ble brukt til det de var ment. Dette gjaldt øremerkede midler til lønn.

LP har tidligere beklaget ansattes illojale holdning overfor institusjonen, og har i følge advokat Sven J. Stray bedt ham om å foreta en juridisk vurdering av ansattes handlemåte over for LP. Det er klart at slike strategier, i scenesatt av LP sin ledelse, i noen grad utsetter prosessen med å bringe vanskelige saker ut i offentlighetens lys. Vi har nærmest følt oss truet av LPs ledelse.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.