DEBATT

Bypolitikk:

Når byane blir fienden

«Fuck Oslo», skreiv Senterparti-politiker Marit Arnstad på Twitter for nokre år sidan. Som ein spøk. Men regjeringa sin bypolitikk gjer det klart at dei ikkje tullar.

IKKJE INTERESSERT: Regjeringa viser no til fulle at dei ikkje er interessert i å prioritere dei utfordringane som er særleg store i byområda, skriv kronikkforfattaren. Her frå Jernbanetorget i Oslo. Foto: Shutterstock
IKKJE INTERESSERT: Regjeringa viser no til fulle at dei ikkje er interessert i å prioritere dei utfordringane som er særleg store i byområda, skriv kronikkforfattaren. Her frå Jernbanetorget i Oslo. Foto: Shutterstock Vis mer
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert

Få trudde nok at ei regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville satse noko særleg på byane våre. Trygve Slagsvold Vedum har i fleire år gått til krig mot det han kallar «Oslo-eliten», og han har forsøkt å måle eit bilete av folk som bur i hovudstaden som el-syklande og røyndomsfjerne byråkratar.

PROTEST: Under bandet Kis-Kis' konsert i St. Petersburg 20. mai ble publikum med på en protest mot Russlands invasjon av Ukraina. Video: @SobolLubov / Twitter / AP Vis mer

Eg veit ikkje om Oslo-mannen Jonas Gahr Støre har el-sykkel, men han har i alle fall representert Oslo på Stortinget i 13 år. Statsministeren burde dermed vere godt oppdatert om byane sine utfordringar, som at 291 menneske har mista livet i overdosar sidan 2014.

Likevel gjekk Støre på talarstolen på Arbeidarpartiets landsmøte i fjor og tok livet av rusreforma. Ei reform som særlig ville hjulpe dei mange rusavhengige i byene våre og gjort det enklere å be om hjelp dersom nokon får ein overdose på fest eller på eit kaldt gatehjørne.

Ei anna reform som ser ut til å bli stoppa er domstolsreforma, eine og aleine fordi regjeringa i denne saka vil «lytte mindre på eksperter i Oslo og mer på «vanlige folk», som justisministeren seier. Regjeringa har fått massiv kritikk frå fagmiljø, frå sine egne lokalpolitikarar og frå organisasjonar på feltet.

Stine Sofies Stiftelse arbeider for å hindre og avdekke vald og overgrep mot barn og unge. Dei meiner ei reversering av reforma vil svekke rettstryggleiken og at regjeringa si grunngjeving for å reversere reforma ikkje har meir substans enn ein ostepop. Kanskje vil justisministeren faktisk lytte – stiftinga held trass alt hus i Grimstad, 275 kilometer frå Oslo.

Nyleg la regjeringa fram sitt reviderte nasjonalbudsjett, der ei lang rekke tiltak for miljø og byutvikling vart kutta. Elbilsatsinga har vore ein dundrande suksess, men no skal den øydeleggjast og byråkratiserast. Om lag halvparten av alle elbilar seld i første kvartal blir dyrare med regjeringa sitt forslag. Det blir ganske enkelt dyrere med regjeringens forslag.

For dei som er avhengige av kollektivtilbodet, vil dette bli dyrare og dårlegare med regjeringa sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Fleire kollektivselskap har varsla at dei må kutte i rutetilbodet om dei ikkje får mellombels auka statleg støtte i ein overgangsperiode etter coronapandemien. Berre for Ruter åleine er det tale om eit kutt på 14 prosent i tilbodet neste år.

Byane våre, der kollektivselskapa er mest avhengige av billettinntekter, blir rett og slett kasta under bussen av regjeringa. Med innstramminga i elbilpolitikken og dårlegare kollektivtilbodet vil det rett og slett blir dyrare og vanskelegare å ta miljøvenlege val i kvardagen.

Det blir også vanskeligere å ta gjennomføre det grøne skiftet når regjeringa no strupar bygginga av Ocean Space Centre i Trondheim, der det mellom anna skal forskast på flytande havvind. Dette gjer altså regjeringa same veke som dei sette storstilte mål for havvindutbygging på norsk sokkel.

Etter at kuttet vart offentleggjort sa statsminister Støre til NTB: «Jeg er for Ocean Space Centre. Vi skal ha det». Han kunne like gjerne stått hos ein bilforhandlar og insistert på at han vil ha ein bil, utan å vere villig til å betale for den.

Coronapandemien traff heile landet, men den traff byane våre hardast. Der mange menneske bur tett saman var risikoen for smittspreiing størst - og smitteverntiltaka hardast. Byane har brukt store midlar på å gje elevane eit opplæringstilbod medan dei var på heimeskule, samt å sørge for forsvarlege helsetenester under vanskelege forhold.

Likevel føreslår regjeringa i kommuneproposisjonen å vente med å betale ut pengar for å dekke desse kostnadane i 2022. Det slår dårlegast ut for kommunane med dei største utgiftene, nemleg dei store byane, som no må vurdere å kutte i tenestetilbod fordi dei ikkje veit kva dei får dekka og ikkej av regjeringa.

Då skulane måtte stenge under pandemien, råka det elevane hardt. Særleg uroa er eg for dei elevane som vart verande heime i trangbudde leilegheiter med foreldre som ikkje kunne hjelpe dei med lekser eller læring under pandemien.

Byane våre har diverre mange familiar med dårleg råd, låg utdanning hos foreldra og store familiar i små bustadar. Desse elevane burde vi ha møtt med ekstratiltak for å styrke både det faglege og sosiale læringsmiljøet. Likevel valde regjeringa i fjor å kutte i pengar til sommarskulen og kutte i pengar satt av til å ta igjen for tapt læring og miljø under pandemien.

Ein av grunnane til at dette landet er godt å bu i, er at vi har ein politikk for både by og land. At ein forstår kvarandre sine ulike behov. Og at regjeringar lyttar til alle, ikkje berre til sitt eige veljargrunnlag. Regjeringa viser no til fulle at dei ikkje er interessert i å prioritere dei utfordringane som er særleg store i byområda.

Ei regjering som er glad i å reversere kunne med fordel reversert sin eigen byfiendtlege politikk.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer