Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer
Min side Logg ut

Prøvestein på vår solidaritet

De store utfordringene vi står overfor i dag er å sikre en utvikling som hindrer tap av biologisk mangfold, skjermer naturen mot miljøgifter, samt reduserer faren for menneskeskapte klimaendringer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flere internasjonale undersøkelser dokumenterer at Norge er blant de fremste land i verden hva angår vern av miljøet. Vår vilje til å verne miljøet mot uopprettelige skader er en viktig del av solidariteten vi må vise våre etterkommere.

De store utfordringene vi står overfor i dag er å sikre en utvikling som hindrer tap av biologisk mangfold, skjermer naturen mot miljøgifter, samt reduserer faren for menneskeskapte klimaendringer. I vår la Arbeiderpartiet fram tre sentrale stortingsmeldinger som hver for seg inviterer Stortinget til vedtak som kan løfte miljøpolitikken ytterligere framover.

Stortingsmeldingen om biologisk mangfold lanserer en ny modell for kunnskapsbasert forvaltning basert på overvåking, kartlegging og dermed en presis og tilgjengelig forståelse av hvordan en kan unngå å tape de verdier som ligger i naturen med alt sitt mangfold. Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2002 fulgte opp prinsippene i meldingen med økte bevilgninger til dette. Under Stoltenberg-regjeringen ble det opprettet verneområder i et omfang som tilsvarer alt det som ble vernet på 90-tallet. Arbeiderpartiet foreslår å videreføre og styrke dette arbeidet.

Konkret

Stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk lanserer konkrete tiltak på kort og på lang sikt, i tillegg til at meldingen utvetydig slår fast Norges klare forpliktelser i å redusere sine utslipp både i forhold til klimakonvensjonen av 1992 og i forhold til Kyoto-protokollen frem til 2012. I meldingen drøftes konkrete modeller for et bredt og forpliktende system for kvotehandel, basert på kvoteutvalgets innstilling. Når ikke en tidfesting er konkretisert i meldingen, er det blant annet fordi Bonn-forhandlingene ikke var avsluttet på det tidspunktet den ble lagt frem. Dessuten hadde ikke EU lagt frem forslag til et kvotesystem. Nå er begge disse tingene på plass. EU-kommisjonen foreslår nå å innføre et kvotesystem fra 2005. På bakgrunn av dette vil Ap arbeide for at Norge kan innføre et nasjonalt kvotesystem senest fra 2005.

Vi må likevel gjennomføre en rekke tiltak, herunder videreføring av CO{-2}-avgiften, større vektlegging av forpliktende avtaler med den del av industrien som ikke omfattes av CO{-2}-avgiften, og forsere arbeidet med å få elektrifisert deler av Nordsjøen. Vi må også styrke arbeidet med å få frem ny teknologi som en helt nødvendig forutsetning, dersom vi skal kunne følge opp med reelle utslippsreduksjoner etter Kyoto-perioden i et omfang som monner nasjonalt som globalt. I tillegg må vi så raskt som mulig starte selve prosessen med å få ratifisert Kyoto-protokollen, og parallelt med dette starte det konkrete arbeidet med å lovforankre et kvotesystem for klimagasser.

Viktig melding

Stortingsmeldingen om friluftsliv er en svært viktig melding som skal bidra til å sikre det norske folk tilgang til naturen. Gjennom en fremtidsrettet politikk for et aktivt og folkelig friluftsliv, sikrer vi ikke bare folk rett til et godt liv, vi legger også betydelige premisser for et bredt og sterkt engasjement for en levende natur og dermed for en offensiv miljøpolitikk. Etter Ap's syn krever dette at vi både strammer inn lovens muligheter for å gi dispensasjon for å bygge i strandsonen, og samtidig slår fast retten til fri ferdsel uansett gjelder de første 25 meterne fra strandsonen. Videre må vi gi 16- og 17-åringer rett til fritt fiske etter innlandsfisk med håndsnøre, og vi må regulere priser på jakt og fiske dersom det skulle vise seg nødvendig. Det blir spennende å se hvor Bondevik-regjeringen står i disse sentrale spørsmålene. Blir det Høyres tradisjonelle syn til fordel for eiendomsretten som blir førende, eller KrFs og Vs tidligere lovnader om allmennhetens interesser, og dermed miljøets behov, som kommer i første rekke?

Hele Norges coronakart