Rasering av kulturhistorie

SOM OMTALT

i Dagbladet 29.08. og 01.09. d.å. vil Staten selge Kvinneklinikken. Vi roper nå varsku om det gamle Rikshospitalets verneverdige bygninger i Pilestredet Park. Det meste av Rikshospitalets gamle anlegg er lagt ut for salg, bl.a. med ca. 1 100 nye boenheter. Men Den gamle Administrasjonsbygning fra 1874 og Kvinneklinikken fra 1914 vitner om kultur- og medisinhistorisk betydning fra et hospital som har stått helt sentralt i utviklingen av norsk medisin. Også i utdanningen av jordmødre, leger, sykepleiere og annet helsepersonell har Rikshospitalet bidratt avgjørende gjennom snart 180 år. I de opprinnelige planer for Pilestredet Park ble slike «hukommelsesbygg» spesialregulert til bevaring for offentlige/allmennyttige formål, museumsformål, undervisning etc. Disse planene står nå i fare dersom bygningene selges til høystbydende. Slikt salg er en katastrofe for kulturvernet, fordi vår felles kulturarv undergraves. Bygninger med så stor symbolfunksjon må bevares. De representerer en særdeles viktig del av vårt helsevesens fortid der de står som varige minner om det som betyr mest for oss alle: helse og fravær av sykdom.

GAMLE RIKSHOSPITALETS

gjenværende bygninger representerer en umistelig forbindelse til fortidens satsninger og kan samtidig inspirere dem som kommer etter oss. Slik kontinuitet savnes ofte i Norge, men med disse to bygningene ligger alt til rette. Medisin- og kulturhistoriske begivenheter formelig sitter i veggene. Med relativt få grep kan vi få glimt av hensvunne tider og spor etter mennesker, kvinner i særdeleshet, deres arbeid, aktiviteter, nærvær og tradisjoner. Her kan helse, medisin og kvinnehistorie igjen tre fram for allmennheten. Både Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum, Den Norske Jordmorforeningen, Sosial- og helsedirektoratet, Byantikvaren og leder i byutviklingskomiteen i Oslo kommune, Ola Elvestuen har tatt til orde for bevaring og tid til å vurdere fremtidig bruk. Riksantikvaren følger også utviklingen nøye og vurderer fredning, dersom reguleringsplanen endres. Bygningene må få beholde sin opprinnelige verdighet og symbolverdi og ikke omkalfatres bygningsmessig, f. eks. til boliger e. l. Mange husker fortsatt hva som skjedde med det første Rikshospitalsanlegget i Empirekvartalet. Det måtte en modig og rik kvinne til for å redde Militærhospitalet som er gjenreist på Grev Wedels plass.

NÅ MÅ

kreftene forenes for å fylle husene med aktiviteter som nevnt i nåværende reguleringsplan. Vi vil særlig peke på behovet for et bredt medisinsk- og helsehistorisk kunnskaps- og dokumentasjonssenter, bl.a. i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, de medisinske fakultetene, Avdeling for Nasjonalt medisinsk museum ved Norsk Teknisk Museum, og alle yrkesgruppene innen landets største arbeidsplass.

ikke vigfoto, ØVERST PÅ INNLEGGSSIDE

annonse

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.