KOMMENTARER

Regjeringens karakterbok:

Regjeringen ble bedre uten Frp

Regjeringens karakterbok viser topper og flopper, men jevnt over scorer den høyere etter et snaut år med coronahåndtering og færre interne konflikter.

Foto: NTB
Foto: NTB Vis mer
Interne kommentarer: Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.
Publisert
Tegning: Finn Graff
Tegning: Finn Graff Vis mer

Frp brøt ut av regjering i januar, og tilbake sto Erna Solberg med sin fjerde regjeringskonstellasjon på tre år. Med Høyre, Vestre og KrF i regjeringskontorene har Erna Solberg blitt kvitt den åpne, interne knivingen. Regjeringen har funnet formen, og får et høyere snitt i vurderingene enn vanlig. Mens karakterboka viste 3,15 i snitt for to år siden, får de nå samlet sett en blank 4-er. Suksessen skjuler det faktum at regjeringen har et vanskelig flertallsgrunnlag i Stortinget. Snittet kunne dessuten vært enda høyere uten svak innsats fra flere statsråder.

Her er Dagbladets dom over statsrådenes innsats i det merkelige året 2020.

Erna Solberg (H), statsminister:

Foto: Jil Yngland / NTB
Foto: Jil Yngland / NTB Vis mer

Å være en god kriseleder er den viktigste egenskapen du kan ha som statsminister, og det har Solberg vist til fulle. Coronakrisa har preget hele kollegiet, men som øverste leder er hun toneangivende og skal ha en stor del av æren for en i hovedsak vellykket håndtering. Et nederlag at Frp gikk ut av regjering, men sikret samtidig mange nære støttespillere, politiske tungvektere fra Høyre, i sentrale statsrådsposisjoner. Virker åpenbart at regjeringsprosjektet hennes nå ser ut til å synge på siste verset, uten et troverdig flertallsgrunnlag i Stortinget etter valget.

Monica Mæland (H), justisminister:

Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet
Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet Vis mer

Er en av regjeringens tydeligste statsråder, med Mæland i styringen er det ingen tvil om hvem som bestemmer. I dette semesteret har Mæland møtt vanskelige saker i egen sektor, med varslinger og «knulletorsdag» i politiet som det mest pikante. La fram coronalovgivning som ville gitt regjeringen svært vide fullmakter, som ble tatt raskt ned av Stortinget. Har ellers stått stødig i front av corona-håndteringen gjennom hele pandemien, også i drakt og tøfler på pressekonferanse. Mæland kan også skryte av at vi endelig har nådd målet om to politifolk per 1000 innbyggere.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF), barne- og familieminister:

Foto: Terje Bendiksby / NTB
Foto: Terje Bendiksby / NTB Vis mer

KrF-lederen har brakt partiet sitt til randen av utslettelse, etter stadig nye nederlag i regjering. Vetorett mot endringer i bioteknologiloven var hans største gjennomslag i regjeringsforhandlingene, men endte med tidenes største liberalisering etter at Frp gikk ut av regjeringen. Hadde årets dummeste politiske utspill fra en statsråd, mot MDG om menneskeverd. Ropstad redder toeren med to viktige gjennomslag: Barnetrygden er økt for første gang på mer enn 20 år og engangsstønaden for mødre uten rett til foreldrepenger er økt. Bidro også til å redde bistandsmidlene.

Dag Inge Ulstein (KrF), bistandsminister:

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Vis mer

Et relativt ubeskrevet blad i rikspolitikken før han ble en del av regjeringen. Har ikke vært veldig synlig i 2020, men har innkassert viktige seire og har fått ansvar som leder for det internasjonale pandemiarbeidet ACT-A. Etter flere års politisk dragkamp om reform av bistandssystemet, gikk Ulstein (og KrF) seirende ut slik at mer kompetanse, penger og ansvar er bevart i Norad. Samme sted bærer ansettelsen av Bård Vegar Solhjell nå frukter i form av driv og gjennomføring. Bistandsmidlene ble bevart etter budsjettforhandlinger med Frp, som hadde krav om kraftige kutt.

Jan Tore Sanner (H), finansminister:

Foto: Terje Bendiksby / NTB
Foto: Terje Bendiksby / NTB Vis mer

Det var det året da finansministeren hadde så god råd. Samtidig har Sanners krisepakker konsekvent blitt jekket opp i Stortinget. Pakkene har dermed hatt preg av å være forhandlingsutspill, og det er grunn til å stille spørsmål ved kontrollen på utgiftsveksten. Den siste pakka ble justert opp med 4,4 milliarder etter forhandlinger med Frp, og budsjettet økt med over 14 milliarder. Dette bærer preg av regjeringens vanskelige avhengighetsforhold til uvillige Frp, noe Høyre-nestlederen har sin del av ansvaret for. De nye kompensasjonsordningene for næringslivet burde vært raskere på plass.

Knut Arild Hareide (KrF), samferdselsminister:

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

Frp’s exit banet veien for Hareides ganske usannsynlige gjenoppstandelse som sentral skikkelse i norsk politikk. Det er nok på lånt tid, men tida har vært brukt godt. Har grepet tak i nødbremsen i Nasjonal transportplan for å få kontroll på utgiftsveksten. Har lagt fram gode planer for dette, men det gjenstår ennå å se om mer porteføljestyring av transportplanen vil gi de innsparingene som er tenkt – eller om dynamikken på Stortinget vil drive utgiftsveksten videre. Lansert regulering for elsparkesykler, langt på overtid. Solid statsråd som er en styrke for KrF i regjeringsarbeidet.

Abid Raja (V), kultur- og likestillingsminister:

Foto: Vidar Ruud / NTB
Foto: Vidar Ruud / NTB Vis mer

Det så ut som en bløtkakestilling, men ble raskt en uriaspost. Raja fikk skryt for å skrote regionreformen for kulturlivet, men med nedstengningen kom kaoset. Støttetiltakene fikk kritikk for seindrektighet og manglende forståelse for bransjens nyanser og forretningsmodeller. Ordningene traff skjevt, hadde blindflekker og forbigåelser. Men Raja lytter til kritikk og tar tak. Nå humper og går det ganske greit, med unntak av litt forvirring rundt stimuleringsordningen. En tilstedeværende og lærevillig minister som også har stått på en nødvendig hard kontrollinje overfor bredde- og toppidretten.

Torbjørn Røe Isaksen (H), Arbeids- og sosialminister (i perm siden 1. oktober):

Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
Foto: Nina Hansen / DAGBLADET Vis mer

NAV-skandalen ble til slutt uhåndterlig for forgjenger Anniken Hauglie. Røe Isaksens rolle har dermed vært å lande utredninger, innrømme skyld, ansvar og drive prosessen videre. Det har han gjort med troverdighet og oversikt. Vanskeligere har det vist seg å være å løse utbetalinger fra NAV etter coronakrisa. Røe Isaksen har pekt på at Stortinget gjorde arbeidet komplisert ved å utvide pakkene og dermed skape behov for nye rutiner i NAV. Det er nok riktig, men Stortingets grep var viktige for å gjøre pakkene mer sosiale. Ministerens oppgave er å finne løsninger, eventuelt midlertidige.

Henrik Asheim (H), forsknings- og høyere utdanningsminister (og Arbeids- og sosialminister siden 1. oktober):

Foto: Vidar Ruud / NTB
Foto: Vidar Ruud / NTB Vis mer

Kom inn som fersk på feltet, men regjeringen har umiddelbart satt i gang arbeid med en sentral stortingsmelding for høyere utdanning. Den såkalte styringsmeldingen skal legge til rette for universitetene og høyskolenes faglige og strategiske utvikling, og skal etter planen presenteres til våren. Coronaen satte ytterligere fart i arbeidet med å utvikle fleksible tilbud og systemer for etterutdanning, men det er uavklart om det vil gå på bekostning av heltidsstudentene. Regjeringens supervikar. Voldsomt kontrollspenn når han for tida også er Røe Isaksens erstatter.

Iselin Nybø (V), næringsminister:

Foto: Geir Olsen / NTB
Foto: Geir Olsen / NTB Vis mer

Er viktigere i regjeringen enn hennes ganske anonyme offentlige profil skulle tilsi. Som Venstres mest erfarne statsråd ble hun nummer to etter statsministeren da Trine Skei Grande trakk seg, og Nybø har håndtert både partiets og landets interesser med godt skjønn og politisk håndverk. Framstår som dyktig og grundig. Næringsdepartementet har lagt premisser for de fleste krisepakkene. Nybø har håndtert krevende debatter om støtte til flytrafikken generelt og Norwegian spesielt – og har sikret fortsatt lavmoms både til luftfarten og reiselivet.

Frank Bakke-Jensen (H), forsvarsminister:

Foto: Jil Yngland / NTB
Foto: Jil Yngland / NTB Vis mer

Han fikk gjennom ny langtidsplan for forsvaret, men det ble en kronglete prosess der Stortinget først sendte planen tilbake til departementet. Planen styrker forsvaret med 16,5 milliarder de neste åtte åra, men har fått kritikk fordi det er et betydelig sprik mellom trusselbildet og forsvarets ressurser og kapasitet. Stortinget vedtok ny lov om E-tjenesten med sterke inngrep i personvernet, men loven må sannsynligvis endres etter en avgjørelse i EU-domstolen. I en lukket prosess utnevnte regjeringen Frank Bakke-Jensen til ny fiskeridirektør. Han sitter på oppsigelse og det svekker hans autoritet som statsråd.

Linda Hofstad Helleland (H), distrikts- og digitaliseringsminister:

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

Hun er satt på en post som åpenbart er konstruert for at regjeringen skal framstå som mer distriktsvennlig. Alle de viktige virkemidlene i distriktspolitikken ligger i andre departementer. Denne tynne plattformen medvirker til at Helleland ofte framstår som uklar. Hvis hun klarer å gjøre noe kraftfullt ut av de tre analysene av distriktspolitikken som regjeringen har bestilt, vil det bedre hennes posisjon.

Nikolai Astrup (H), kommunal- og moderniseringsminister:

Foto: Jil Yngland / NTB
Foto: Jil Yngland / NTB Vis mer

Kommunene er frontlinja i pandemien, med ansvar for både smittevern, sporing og kommunehelsetjenesten. Samarbeidet med KS om rapporten om corona-kostnadene er godt politisk håndverk. Men Astrup har ikke levert nok penger til at kommunene er fornøyde, og møter nå et ordføreropprør. Statsråden har vist gjennomføringskraft og framdrift i det nye regjeringskvartalet. Men håndteringen av Bø kommune er absurd, da det viste seg at Bø kommune selvfølgelig ville tape penger på å kutte formuesskatten. Å gi kommunen kompensasjon for tapte inntekter er slikt som skaper politikerforakt.

Sveinung Rotevatn (V), klima- og miljøminister:

Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Utslippene går ned, om enn med for lav hastighet. Linken mellom olje- og energiminister Tina Bru og Rotevatn i vindkraftmeldingen og hydrogenstrategien er framtidsrettet og spennende. Sistnevnte prosjekt har vært kritisert, men kan få drahjelp ved at regjeringen nå har hektet seg på EUs hydrogensatsing. Karbonfangst- og lagringsprosjektet «Langskip» er like mye regjeringens som hans seier, men likevel en fjær i hatten. 2020-målet er innenfor rekkevidde. Står ved roret i en klimapolitikk fra regjeringen som har en positiv framdrift. Minus: Klimameldingen ikke ferdig, her skal mye realiseres.

Olaug Bollestad (KrF), landbruks- og matminister:

Foto: Annika Byrde / NTB scanpix
Foto: Annika Byrde / NTB scanpix Vis mer

Sikker matforsyning er særdeles viktig i en krisetid som i corona-pandemien. Etter en kort periode med uro, visste det seg at systemet var robust. Dette har vært Olaug Bollestads viktigste oppgave dette året. Jordbruksavtalen kom på plass nokså smertefritt. Det samme kan ikke sies om ordningene for kompensasjon for pelsdyrbøndene, men Bollestad har forbedret tilbudet og en lovendring er ute på høring. Personlig er statsråden blitt en hit som raus figur på Instagram.

Guri Melby (V), kunnskaps- og integreringsminister:

Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet
Foto: Hans Arne Vedlog / Dagbladet Vis mer

Heftig ilddåp. Statsråd for skoler som ble coronastengt samtidig som hun tiltrådte. God politisk håndtering i innledende fase i krysspress mellom elever, lærere og kommuner – med et feilskjær: Ønsket om avlaste coronaslitne lærere med lærerstudenter. Kontroversielt siden det er mange ufaglærte i klasserommene allerede. Fikk på plass corona-trafikklyssystem for skolene. Regjeringen vil tre fritt skolevalg nedover hodet på skoler i hele landet, til bred kritikk. Har også møtt sterk motstand for forslag om utvidet mulighet for hjemmeskole, blant annet fra FHI.

Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister:

Foto: Jil Yngland / NTB
Foto: Jil Yngland / NTB Vis mer

Erna Solbergs trofaste følgesvenn på samme, viktige post i regjeringen helt siden 2013. I et felt som er minelagt med vanskelige saker har Høie manøvrert godt med dyp kunnskap. Under coronaen har Høie bidratt til en totalt sett god håndtering og vokst ytterligere i rollen – nå også som folkelig kommunikator. Før Aftenpostens avsløring om Norsk industris press på unntak fra innreisekarantene framsto innsatsen nærmest som prikkfri, nå går det mot høring og tøffe runder som krever avklaringer. Rusreform har vært en prestisjesak, men er forsvunnet fra dagsorden.

Ine Eriksen Søreide (H), utenriksminister:

Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Framstår sikker og med stor troverdighet, en av landets aller tryggeste politikere. I år har Utenriksdepartementet under hennes ledelse sikret Norge fast plass i FNs sikkerhetsråd, etter mange års iherdig kampanje. Hun har forhandlet fram den viktige vaksineavtalen med EU og Sverige og hun sikret en rekke viktige avtaler som opprettholder et godt forhold mellom Storbritannia og Norge – uansett hva som måtte skje med Brexit.

Tina Bru (H), olje- og energiminister:

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Vis mer

Har gått inn rollen med mer vekt på energi enn olje, en tydelig vridning fra tidligere Frp-statsråder som la sterkere vekt på olje. Det har riktignok ikke lagt demper på utdeling av olje-lisenser, men hun har stått i bresjen for fornuftige innstramminger i vindkraftmeldingen, har åpnet områder for havvind og kan også notere seg framdrift i byggingen av verdens første flytende havvindpark – Hywind Tampen. Har måttet stri med Equinors USA- skandale. Mer er under oppseiling med ulykker ved Equinors anlegg. Peker fram mot krevende håndtering av en norsk solnedgangsindustri.

Odd Emil Ingebrigtsen (H), fiskeri- og sjømatminister:

Foto: Fredrik Hagen / NTB
Foto: Fredrik Hagen / NTB Vis mer

Fiskeri- og sjømat er Norges nest største eksportnæring etter olje. Likevel er fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) lite synlig i riksmediene. Viktigst er at han styrer sitt politiske område med nokså sikker hånd. Han fikk kvotemeldingen gjennom i Stortinget, fiskeriavtalene er på plass (endelig avtale med Storbritannia må avklares med EU) og det jobbes med ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet. Samtidig gjenstår betydelige konflikter, bl.a. miljøproblemene i oppdrett og eierkonsentrasjon når det gjelder fartøy og kvoter i fiskeriene.

Dagbladets lederavdeling er representert ved Geir Ramnefjell, Martine Aurdal, John Olav Egeland, Inger Merete Hobbelstad og Sigrid Hvidsten.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer