Regjeringen overkjører Oslos lokaldemokrati

Hvorfor overkjører regjeringen lokaldemokratiet i Oslo? Hvorfor svarer ikke Kjerkol?

TO ALTERNATIVER: «Det dreier seg om et valg hvor det siste vil gi et vesentlig bedre sykehustilbud, og økonomiske beregninger har vist en innsparing på 10-20 milliarder kroner» . Foto: NTB.
TO ALTERNATIVER: «Det dreier seg om et valg hvor det siste vil gi et vesentlig bedre sykehustilbud, og økonomiske beregninger har vist en innsparing på 10-20 milliarder kroner» . Foto: NTB. Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Det planlagte nye Oslo universitetssykehus innebærer nedleggelse av Ullevål sykehus og flytting av funksjonene til utbygd Gaustad og Aker sykehus, med en kostnadsramme på ca. 60 milliarder kroner.

Parallelt har man vurdert alternativet med å beholde og bygge ut Ullevål sykehus kombinert med mindre omfattende utbygging av Gaustad og Aker. Dette dreier seg ikke om et nostalgisk ønske om å bevare Ullevål sykehus, men om et valg mellom to alternativer: Gaustad/Aker eller Gaustad/Ullevål/Aker. Det siste vil gi et vesentlig bedre sykehustilbud, og økonomiske beregninger har vist en innsparing på 10-20 milliarder kroner.

Likevel akter regjeringen å tvinge gjennom Gaustad/Aker-modellen. Dette til tross for at et klart flertall i Oslo kommunes bystyre, inkludert Arbeiderpartiet og Senterpartiet, går sterkt imot denne løsningen. Også en rekke fagmiljøer, inkludert Legeforeningen og Sykepleierforbundet, har vist sterk motstand mot Gaustad/Aker-modellen. Regjeringen har ennå ikke klart å gi noen god, konkret begrunnelse for hvorfor man insisterer på å velge et alternativ som er dårligere og dyrere, slik det framgår av punktene nedenfor.

Sykehuskapasiteten. Gaustad/Aker-modellen vil ikke kunne ivareta lokalsykehusbehovet for Oslos befolkning. Aker sykehus vil ikke kunne betjene bydelene Grorud-Stovner som opprinnelig planlagt, og den samlede kapasiteten er for lav til å dekke behovet for store deler av Oslos øvrige befolkning. Med Gaustad/Ullevål/Aker-modellen vil et mindre utbygd Aker sykehus bli et fullverdig lokalsykehus for hele Groruddalen, og Ullevål vil gi et tilfredsstillende sykehustilbud før øvrige Oslo. Gaustad kan videreføre Rikshospitalets høyspesialiserte virksomhet med landsfunksjoner som i dag.

Kapasitet i byggeperioden. Med Gaustad/Aker-modellen må en betydelig del av aktiviteten reduseres i byggeperioden, dels knyttet til rivning av noe eksisterende bygningsmasse på Gaustad og dels fordi byggingen skjer nær øvrige bygninger. Dette gir redusert behandlingskapasitet over lang tid. Utbygging på Ullevål kan imidlertid skje i forkant på frie arealer før rivning av utdaterte bygg, samtidig som oppdaterte bygg driftes uforstyrret.

Høyspesialiserte funksjoner. Det er viktig fortsatt å ha et Rikshospital der landsfunksjonene og planlagte høyspesialiserte funksjoner er skjermet for omfattende akuttoppgaver. Erfaringen viser at akutt virksomhet med øyeblikkelig hjelp-pasienter griper forstyrrende inn i planlagt aktivitet, fulgt av utsettelser og avlysning av planlagte operasjoner. I Gaustad/Aker-modellen vil dette gå ut over den høyspesialiserte virksomheten som uansett skal foregå på Gaustad. Med Gaustad/Ullevål/Aker-modellen vil nesten all akuttkirurgi foregå ved Ullevål og Aker, og spesialfunksjonene på Gaustad kan gjennomføres uforstyrret.

Traumesenter. Oslo har utviklet et traumesenter på Ullevål som tar imot livstruende skader fra hele landet. Senteret har høstet stor internasjonal anerkjennelse. Et samstemt fagmiljø advarer sterkt mot å flytte denne virksomheten og dermed bryte opp etablert toppkompetanse ved å dele funksjonen mellom Gaustad og Aker.

Psykiatri. I Gaustad/Aker-modellen skal hovedomsorgen for psykiatri og rusproblemer foregå i nye bygninger på Aker sykehus, nær et sterkt trafikkert Sinsen-kryss. Trange forhold, mye støy og lite uteareal tilsier at dette er en dårlig løsning, og klinikkledelsen og det øvrige fagmiljøet har gått imot denne løsningen. På Ullevål vil man kunne videreføre og bygge ut psykiatri/rus-omsorgen med døgnbehandling i rolige omgivelser og med tilstrekkelig kapasitet.

Seinere behov for utvidelser. Gaustad/Ullevål/Aker-modellen vil med sitt disponible tomteareal gi mulighet for ytterligere utvidelser ved framtidig behov. Slike behov vil helt sikkert oppstå i åra som kommer, som følge av medisinens utvikling, befolkningsvekst og aldring. Gaustad/Aker-modellen innebærer at man må lete etter og finansiere ny tomt. Det foreligger ikke noen finansieringsplan for dette.

Epidemier og terror/krigsfare. De siste to åra har gitt dyrekjøpte erfaringer som man må ta hensyn til ved bygging av nye sykehus. Mulighet for effektivt smittevern ved pandemi må stå sentralt, og det er en reell risiko for krig og terrorhandlinger. I denne sammenheng er det meningsløst å satse på fortettet bygging i høyden som i Gaustad/Aker-modellen. Utbygging av Ullevål kan derimot skje med lavere bygninger over et langt større areal. Disse betraktningene har nå fått ny aktualitet i lys av den kraftige kritikken som Riksrevisjonen har rettet mot de siste års regjeringers manglende innsats for å sikre vitale områder og verdier i krisesituasjoner.

Oppsummert: Gaustad/Ullevål/Aker er det klart beste alternativet.

Som vi ser, er det tungtveiende argumenter for å velge Gaustad/Ullevål/Aker-modellen: Større samlet behandlingskapasitet, utbygging uten langvarig innskrenkning i driften, skjerming av høyspesialiserte funksjoner, bedre psykiatritilbud, bevart traumesenter, tilrettelegging for framtidig utbygging samt bedre beskyttelse ved pandemi og terror/krig. Beregninger viser at dette gir en kostnadsbesparelse på 10-20 milliarder kroner. Utbyggingen og dermed kostnadene kan også lettere fordeles over tid og dermed i mindre grad vanskeliggjøre finansiering av andre sykehusprosjekter.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer