Smør på flesk

  • FN-rapporten som viser at de sosiale og økonomiske forskjellene i Norge har økt betydelig de siste ti åra, bør sette fart i debatten om hvordan de offentlige overføringene til familier og enkeltpersoner virker. I ei valgkamptid da skatter og avgifter er et av de viktigste temaene, er det viktig å vurdere hele systemet for bidrag og støtte. Hvis det skal gis skattelettelser, slik det nå åpenbart er stemning for blant velgerne, må det også strammes inn på de offentlige utgiftene. Ellers går ikke regnskapet opp.
  • I en reportasje her i avisa fredag går det fram at mottakere av sosialstøtte ikke får barnetrygd og kontantstøtte. Disse ytelsene trekkes fra når sosialstøtten beregnes. Dette er en form for behovsprøving. Men andre familier får både barnetrygden og kontantstøtten utbetalt i tillegg til sin lønn. Her skjer det ingen form for behovsprøving. I praksis betyr dette at millionærer, milliardærer og andre høytlønte med barn mottar en sjekk fra finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen hver måned.
  • Men de fattigste forsørgerne nyter ikke godt av disse ytelsene. Det sørget sosialminister Guri Ingebrigtsen for med et rundskriv til landets kommuner i vinter. Svært mange velstående familier nyter også godt av skatteklasse to, som i realiteten er en livslang kontantstøtte. Men disse ordningene vil ikke Høyre røre, selv om partiet har et akutt behov for å kutte i statens utgifter for å finne rom for skatteløftene. Da tar partiet heller fra u-hjelpen og sykelønna.
  • FN-rapporten har ikke utløst noen stor politisk debatt her hjemme, selv om det er valgkamp. Forklaringen er trolig at de fleste partiene har ansvar for utviklingen som viser at kløften mellom fattig og rik har økt kraftig. Dessuten har de dårligst stilte ingen sterk interesseorganisasjon til å kjempe for sin sak. Men vi kan vel ikke ha kommet så langt i vår tilfredshet over egen velstand at vi glemmer dem som har sakket akterut, selv om de ikke utgjør en stor velgergruppe?
Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.