Sp's doble moral

  • Senterpartiets stortingsgruppe opprettholder sitt tidligere vedtak om å godkjenne Oasen Bibelskole. Dette til tross for at Sp-landsmøtet i helga vedtok at partiet skal ha en restriktiv holdning til private livssynsskoler. Vedtaket innebærer at stortingsflertallet i praksis instruerer utdanningsministeren til å omgjøre et avslag og godkjenne Oasen barneskole dersom skolen sender en ny søknad.
  • Vedtaket smaker av stortingsregjereri og politisk inkonsistens fra Sp's side. Nå er ikke stortingsregjereri noen sjeldenhet når landet styres av mindretallsregjeringer. Og Sp kan vise til en minst like prinsipiell argumentasjon for sin godkjennelse som regjeringen for sitt avslag.
  • Oasen Bibelsenter fikk først godkjennelse fra departementet mens Jon Lilletun var fungerende statsråd i Bondeviks forretningsministerium etter fjorårets regjeringskrise. Men beslutningen ble omgjort av etterfølgeren Trond Giske. Han la vekt på klagen fra vertskommunen, som fryktet at opprettelsen av Oasen ville tappe den offentlige grunnskolen for elever. Stortinget vedtok imidlertid en lovendring som innebærer at nedgang i elevtall i den offentlige skolen ikke alene skal være utslagsgivende ved spørsmålet om godkjennelse av en privatskole. Samtidig anket Oasen vedtaket om å trekke godkjenningen tilbake.
  • Selvfølgelig er dette en politisk maktkamp. Ap bruker forskjellige begrunnelser for å avslå søknaden, men legger heller ikke skjul på at man ikke liker framveksten av kristne privatskoler. Senterpartiet begrunner godkjennelsen med at man vil behandle alle likt for loven, men har samtidig fått et pålegg fra landsmøtet om å stramme inn loven. Som deltaker i Bondevik-regjeringen er Sp medansvarlig for godkjenningen av ti skoler med tilsvarende innhold og pedagogikk. Det gjør det lettere å forstå argumentasjonen om likebehandling.
  • Dermed er Sp havnet i en situasjon hvor det instruerer statsråden til å godkjenne en skole i strid med intensjonen i et ferskt landsmøtevedtak. Slike dobbeltsignaler er neppe gode i et valgår.
Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.