KOMMENTARER

Regjeringens karakterbok:

Svakt lederskap

Regjeringens første åtte måneder preges av svakt lederskap fra sine to fremste, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. De har på rekordtid mistet overtaket på målingene og er stadig mer upopulære. Les Dagbladets vurdering av alle statsrådene her:

TERNINGKAST: Dagbladets kommentar- og lederavdeling triller terning på de viktigste statsrådene i regjering. Video: Dagbladet TV Vis mer
Interne kommentarer: Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.
Publisert
Sist oppdatert

Det er litt over åtte måneder siden Støre-regjeringen vandret ut på Slottsplassen. Tida etter har satt dem ordentlig på prøve. De har måttet håndtere en rekke store kriser, hvor krigen i Ukraina og skyhøye strøm- og drivstoffpriser har vært blant de største.

Statsminister Jonas Gahr Støre ville før valget danne en regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Sistnevnte forlot forhandlingene på Hurdal, og det er de nok glad for nå.

Selv om en del statsråder kommer godt ut av vår vurdering, er den preget av svakt lederskap. Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum sliter med å overbevise velgerne om at de gjør en god jobb.

Karakterboka viser et snitt på 3,5. At både Støre og Vedum – regjeringens to fremste – gjør det svakere enn snittet, er et alvorlig problem for regjeringen.

Her er Dagbladets dom over statsrådenes innsats i den turbulente tiden siden stortingsvalget høsten 2021.

Har ikke fått en lett jobb, men har heller ikke gjort det lett for seg selv.

Støre lovet en rødgrønn flertallsregjering dersom valgresultatet åpnet for det. Likevel forsvant SV ut av forhandlingene på uenigheter som var godt kjent. Er langt bedre på å håndtere krigen i Ukraina, enn kriger her hjemme.

Spriket mellom Ap og Sp gjorde det krevende å finne løsninger i strømkrisa, og interne konflikter har preget sentrale område for regjeringen, som klima-, industri og omstillingspolitikk.

TERNINGKAST: Dagbladets kommentar- og lederavdeling triller terning på de viktigste statsrådene i regjering. Video: Dagbladet TV Vis mer

Mistet to statsråder, og har fått et ordføreropprør mot seg i opptakten til kommunevalget neste år. Konflikten om mulig oppsplitting av Kristiansand kommune er en god illustrasjon på Støres problemer: Regjeringspartiene trekker i hver sin retning, og problematiske Ap-saker virker dårlig forankret i partiet. Det treffer Støre på det svakeste – tvilen om hans rolle som ubestridt sjef. Framstår nå som en sterk statsleder, men en svak statsminister.

Finansminister og partileder i full krise. Hadde på nyåret i fjor over 20 prosent oppslutning i gjennomsnitt på målingene. Dagbladets siste måling gir ham 7,4 prosent. Har gått fra å ha et «vinner-stempel» til å bli en politisk «taper».

Lovet svært mye før stortingsvalget, men sliter enormt med å innfri forventningene han skapte for seg selv og for partiet. Velgerne hadde håpet at Vedum var deres mann for å håndtere slike saker som økende strøm- og drivstoffpriser, men klarer ikke det.

Har slitt i rollen som finansminister. Prøvde innledningsvis å «spinne» seg ut av økonomiske problemer før han tok til budskapet om at det blir tøffere tider framover. Har endt opp i en skvis hvor han ikke klarer å hente velgere fra verken høyre- eller venstresiden.

Lyktes med å holde SV utenfor regjering og leverer på noen kjernesaker for Senterpartiet, uten at det gir noen særlig gevinst.

Krigen i Ukraina har vært en av regjeringens tøffeste utfordringer og viktigste oppgaver denne våren.

Anniken Huitfeldt kunne fort ha havnet i skyggen av sjefen selv, som briljerer på dette feltet, men den erfarne Huitfeldt har markert seg som en av Støres sterkeste kort med et solid internasjonalt nettverk.

Hun har vært en god kommunikator i en skjebnetime for Europa og har gjort veloverveide, tøffe valg under sterkt press fra opposisjonen og opinionen. I en regjering med landets fremste EU-motstandere, er hun tydelig på Norges EØS-forpliktelser.

En overraskende utnevnelse på sin post. Mange hadde spådd ham som en mulig forsvarsminister, og selv ønsker han nok å være det. Har tidligere ikke vist noen særlig interesse for forskning- og høyere utdanningssektoren.

Er likevel en «annerledesstatsråd» som er et friskt pust inn i regjeringen. En ærlig politiker som ikke er redd for å gjøre seg upopulær blant interessegrupper. Han leverer likevel få gjennomslag sammenliknet med bråket han etterlater seg.

Hadde en kjempeblemme med Ocean Space Center. Var ansvarlig statsråd for at prestisjeprosjektet ble utsatt, men måtte snu etter kraftig kritikk fra eget parti.

I tillegg til å være statsråd er han nestleder i Arbeiderpartiet og dermed Støres høyre hånd i Ap-ledelsen. Én av grunnen til at han ble valgt som nestleder var å være en «lyttepost» til den rurale delen av Arbeiderpartiet. Det lykkes han ikke særlig med.

«Sjømatnæringen mangler en statsråd på post. Har noen sett Bjørnar Skjæran?» skrev Fiskeribladet som en ramsalt kritikk av en usynlig statsråd. Vi kan i hvert fall slå fast at verken sektoren eller velgerne virker overbegeistret for ham.

En statsråd som kan feltet og kjenner sektoren godt. Erfaringer fra Utenriksdepartementet, Norad og diplomatiet kommer godt med i krevende tider.

Går på et alvorlig tap når regjeringen kutter milliarder av kroner til bistandsorganisasjoner som jo er innenfor hennes ansvarsområde. Må sette sin lit til at SV redder bistandsmidlene på Stortinget.

Klarer heller ikke overbevise velgerne om hvorfor hun gjør en forskjell. Har et til tider svært teknisk og byråkratisk språk som bare de mest innvidde har mulighet til å forstå.

En dominerende kraft på venstresida i klima- og miljøpolitikken, med overblikk og stor kunnskap på feltet.

Står midt i en av de vanskelige spagatene til Ap/Sp-regjeringen. Ap’s klima- og miljøambisjoner skal gjennomføres med et Sp som holder hånda på brekket. Har varslet et temposkifte i klimapolitikken, men foreløpig er det uklarhet om klimamål og Norges forpliktelser. Har bygget opp en fallhøyde før statsbudsjettet til høsten, etter at han avlyste arbeid med en ny klimamelding til fordel for å gjennomføre politikken i budsjettet.

Debattsterk, svært aktiv og synlig. Sentral i regjeringen på flere måter – en slags uformell EU-minister, og med vellykkede internasjonale oppgaver i forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow og ny avtale om å stoppe plastforsøpling.

.

En av Senterpartiets mest kritiske opposisjonspolitikere. Synes å trives dårligere i posisjon, hvor hun må forsvare en barne- og familiepolitikk som er langt mer progressiv enn hun liker. Dette er et minefelt for de to samarbeidspartiene.

Har heller ikke levert til Stortinget og er blitt ganske usynlig. Det håpløse utspillet om å kriminalisere surrogatibarn født i utlandet, likner mer på et soloutspill fra opposisjon enn realistisk politikk fra en ansvarlig statsråd.

.

En politiker og minister av det stødige slaget. Gjør sjelden feil, men stikker seg til gjengjeld sjelden fram.

Ble først hentet inn som kommunal- og distriktsminister rett fra lederjobben i KS. Da Odd Roger Enoksen måtte gå av som forsvarsminister, byttet Gram departement. Det var et klokt valg. Å sette inn en ny og uerfaren forsvarsminister mens det var krig i Europa, hadde vært uklokt og lite betryggende. Gram var gryteklar til jobben med den tyngden han har. Omtales som en viktig spiller i regjeringen som trekker i flere tråder samtidig.

Plages noe av den famøse SMS-en fra hytteturen og ble presset på det da han ble utnevnt som statsråd.

Leder et viktig departement, men hvilken retning han vil ta det i er høyst uklart. Samferdselspolitikken er avgjørende for å nå klimamålene våre og det må framover prioriteres tydelige mellom prosjekter. Den er sådan ingen grunn til at Nygård skal være en anonym statsråd, men han ser ut til å skygge banen i mange viktige diskusjoner.

Har likevel levert på noen viktige valgløfter. Innstramninger i drosjeregelverk og å stanse konkurranseutsettingen av jernbanen er to av dem.

Gjorde en svært lite overbevisende jobb som olje- og energiminister. Hun hadde manglende erfaring fra feltet og ble kastet på svært dypt vann med en eskalerende strømkrise i vente. Hadde liten tillit i Stortinget og blant folk.

Byttet jobb da Hadia Tajik måtte gå av som arbeids- og inkluderingsminister. Persen trives åpenbart bedre i den nye rollen. Leverer på en rekke saker som styrker arbeidstakeres rettigheter. Viktig sak for både Arbeiderpartiet og de allierte i LO. Mye av dette skyldes hennes forgjenger, men Persen tar det over målstreken.

Etter å ha hamret løs på Solberg-regjeringens pandemihåndtering og sykehusberedskap i to år, var fallhøyden stor. Hun falt på første hinder da omikron igjen stengte ned landet.

Etter åtte måneder er hun ikke nærmere å skissere en realistisk løsning på fastlegekrisen og mangelen på helsepersonell. Har satt i gang prosessen med å fjerne fritt behandlingsvalg, som var en av hennes store valgløfter, og satt i gang arbeidet med ny abortlov. Har stått støtt i stormen rundt nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Det er en utakknemlig jobb å være kulturminister. Jo da, du får holde festtaler og åpne praktbygg, men du er også minister for folk som aldri blir fornøyde.

Dette visste Trettebergstuen å benytte seg av i opposisjon. I posisjon er det derimot kaldt i glasshuset. Etter å ha lagt lista høyt etter to års kritikk av Abid Raja, begynte hun ironisk nok jobben med å få kritikk for å egen koronastøtte-håndtering.

Deretter har det meste gått ubemerket hen for kulturfeltets del. Heldigvis er hun en mer markant likestillingsminister. Der er visjonen tydelig: Regjeringen har bedt om unnskyldning for behandlingen av skeive, hun har startet utredningen av et tredje kjønn og tatt initiativ til en ny handlingsplan for skeive.

Overraskende utnevnelse. Til tross for fartstid i politikken i yngre år er det alltid usikkerhet knyttet til profiler som blir hentet utenfor politiske miljøet.

Har så langt overbevist med imponerende retoriske evner, og styrke i debatter. Bærer nesten regjeringens prestisjeprosjekt for omstilling av industrien på egen hånd, men risikerer å få stempel som pratmaker hvis ikke ordene materialiseres i konkrete politiske initiativer – for eksempel i de kommende meldingene om batteristrategi, veikart for grønt industriløft og mineralstrategi.

En havvind-satsing der opposisjonen delvis har trukket regjeringen etter seg, viser at det ikke nødvendigvis vil bli lett. Vestre har likevel vist seg som fleksibel i møte med kritikk, og har dermed allerede bevist at han ikke bare er en politiker som er avhengig av medvind, men også håndterer turbulens.

Et stort talent og en tillitvekkende politiker. Leverer på viktige saker for Arbeiderpartiet, som å stramme inn regelverket for private barnehager og friskoler.

Klarer seg svært godt i møte med et krevende flertall på Stortinget og er en glede å høre på i debatter.

Trekkes likevel en del fordi det er svært uklart hvilket prosjekt hun har for skolen. Der hennes forgjengere var tydeligere på retning og krav, virker Brenna foreløpig mest opptatt av å reversere en del krav.

Får toppkarakter hos Dagbladet. Har virkelig levert for sin sektor, selv om mange utenfor jordbruket vil mene at det har vært for raust.

Jordbruks- og veksthusnæringen fikk som eneste næring strømstøtte. De ble også tidlig kompensert for ekstrautgifter i 2021, og i jordbruksoppgjøret dro hun i land tidenes høyeste sum.

En del var i tvil om Borch var av det kaliberet som trengs for å være statsråd for Senterpartiets viktige velgergruppe. Har levert som bare det til nå. En kommende Senterparti-leder?

.

Tidenes yngste justisminister har vært blant regjeringens mest synlige statsråder, mye takket være deltakelse i realityshowet «Kompani Lauritzen» som hun vant suverent.

Like suveren har hun ikke vært i sin egentlige jobb. Har med rette fått kritikk for svak håndtering av domstolsreformen og advokatstreiken. Framstår unødig arrogant og firkantet i forholdet til Stortinget. Utvilsomt et stort politikertalent som i regjeringskabalen ble kastet ut på dypt vann. Mehl lærer seg nok å svømme.

Kom inn som «gryteklar olje- og energiminister», for å sitere Jonas Gahr Støre. Det var nok kjærkomment etter mye kritikk rundt den vanskelige håndteringen av strømpriskrisa. Aasland kom sånn sett til dekket bord, men har likevel hatt rikelig med utfordringer å håndtere i tida etterpå.

Han kan feltet mye bedre enn sin forgjenger, og er dermed i stand til å balansere vanskelige saker som strid om vannkraftutbygging i vernede vassdrag, ny nettleiemodell, og ny start av konsesjonsbehandling av vindkraft. Mange tunge saker på bordet som vil sette den rutinerte energipolitikeren på prøve framover, med havvind-utbygging og oppfølging av energikommisjonens arbeid som to av de fremste.

Har for kort tid som statsrådsstolen til å vurderes ordentlig. Ble utnevnt som statsråd etter Odd Roger Enoksen gikk av som forsvarsminister og Bjørn Arild Gram ble flyttet fra kommunalminister til å utnevnes som forsvarsminister.

Det er likevel ikke så veldig betryggende at det blir full fyr i teltet når Gjelsvik entrer dørene i departementet. Striden rundt en mulig splittelse av Kristiansand kommune er svært dårlig håndtert fra regjeringens side.

Dagbladets kommentaravdeling er representert ved Geir Ramnefjell, Marie Simonsen, Sondre Hansmark og Sigrid Hvidsten.

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer