Uførestønad og kvinneprofil

PÅ LEDERPLASS

2. august oppfordrer Dagbladet politikerne til å rette opp den skjevheten som avisen mener har oppstått ved at et flertall av de som mottar den nye tidsbegrensede uførestønaden er kvinner.

Er det «urovekkende» at mange kvinner mottar tidsbegrenset uførestønad? Det avhenger av om man lykkes i å hjelpe disse mottakerne tilbake til jobb. I et likestillingsperspektiv er det ikke et problem at et flertall av mottakerne er kvinner, dersom det er et like stort kvinneflertall blant dem som går fra tidsbegrenset uførestønad tilbake til arbeidslivet. Tilknytning til arbeidslivet er den viktigste forutsetningen også for å beholde et rimelig inntektsnivå.

De som mottar tidsbegrenset uførestønad skal få individuell oppfølging fra det offentlige hjelpeapparatet i stønadsperioden. Det bør føre til økt fokus på både å forebygge og behandle de lidelser som er sterkt representert blant dem som mottar tidsbegrenset uførestønad.

Når vi har fått

godt nok grunnlag til å evaluere reformen, vil vi både vurdere i hvilken grad vi lykkes i å få stønadsmottakere tilbake i arbeid og se på om ordningene slår ut permanent forskjellig for kvinner kontra menn. Våre likestillingspolitiske mål forblir like høye.

annonse

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.