DEBATT

Miljøvern:

Vår kjære Oslofjord er syk

Er det noe vi ikke trenger nå, er det uklarhet om hvordan vi best mulig kan redde fjorden.

TRENGER RO: Pasienten er meget syk, men det har ingen hensikt å låse døren og håpe at den friskner til av seg selv. Fredning er derfor ikke løsningen, men handling på det vi vet har effekt. Våre punkter til Oslofjordrådet er det vi mener det bør tas tak i umiddelbart, skriver innsenderne. Foto fra Middagsbukta i år: Torstein Bøe / NTB
TRENGER RO: Pasienten er meget syk, men det har ingen hensikt å låse døren og håpe at den friskner til av seg selv. Fredning er derfor ikke løsningen, men handling på det vi vet har effekt. Våre punkter til Oslofjordrådet er det vi mener det bør tas tak i umiddelbart, skriver innsenderne. Foto fra Middagsbukta i år: Torstein Bøe / NTB Vis mer
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert

Dagbladets leder onsdag 18. august tar opp problemet med vår alles kjære, men syke Oslofjord. Her blir Rasmus Hanssons (MDG) plan om totalfredning av fjorden tatt fram i lyset som en radikal plan, noe den absolutt er.

AFGHANISTAN: USAs forhenværende president, Donald Trump, sender har sendt ut en uttalelse om terrorangrepet i Afghanistans hovedstad Kabul. Vis mer

Derfor er vi i Høyre opptatt av at vi kommer med virkningsfulle og gjennomførbare tiltak som kan redde fjorden. Nå er det ingen tid å miste, men vi må samtidig være kloke, og ikke handle hals over hode. Vi vil ha beslutninger og tiltak som treffer og som folk begriper. Fjorden kan ikke reddes i et vakuum fra resten av samfunnet.

Det nyopprettede Oslofjordrådet som skal se på utfordringene til fjorden må være seg sitt ansvar bevisst fra dag en, og vi har noen krav vi ønsker at de skal ta tak i umiddelbart:

1) Slutt på kloakkutslipp i fjorden: Klimaendringer fører til mer kraftig regn i åra som kommer. Ved kraftige regnskyll flommer kloakkrenseanleggene over, og urenset kloakk går rett i fjorden. Mange dager i sommer har folk blitt frarådet å bade i Oslofjorden.

Store investeringer må til for å ruste opp VEAS og andre kloakkrenseanlegg. Det er en investering i renere fjord og muligheten for at framtidige generasjoner skal ha glede av fjorden.

Vi mener at alle kommunene langs fjorden må lage nullutslippsplaner for kloakk snarest.

2) Nettverk av tømmestasjoner for fritidsbåter: Mange er på sjøen med båt i sommermånedene. Det er få tømmestasjoner i Oslofjorden i dag. Det bør i samarbeid med båtforeningene langs fjorden, havnene langs fjorden og Oslofjordens friluftsråd, lages en oversikt over tømmestasjonene som finnes i dag.

VI mener at kommunene må forplikte seg til å sørge god dekning av tømmestasjoner langs fjorden, og tømmestedene/marinaene må tilbys gratis tilkobling til offentlige anlegg.

3) Avrenning fra landbruket: Utredning av behovet for å redusere tilførsel av nitrogen til ytre Oslofjord er nylig gjort av Niva, Havforskningsinstituttet (17. juni 2021). Tilførslene via de fire største vassdragene (Glommavassdraget, Drammensvassdraget, Numedalslågen og Skiensvassdraget) bidrar med hele 74 prosent av de samlede tilførslene.

Oslofjordrådet må komme i dialog med landbruket i hele østlandsområdet. Avrenningen fra landbruket er den store kilden til nitrogen i Oslofjorden, og utslippene må kraftig ned. Forbud mot høstpløying og andre tiltak må vurderes. Alle relevante aktører må ansvarliggjøres og være med i dialogen.

Vi mener det innen 2023 må etableres en handlingsplan som alle kommunene forplikter seg til, for å få slutt på forurensende utslipp fra landbruket til Oslofjorden.

4) Utskiftning av vannmasser: Det er et problem for Oslofjorden, som er en såkalt terskelfjord, at vannutskiftningen ikke er god nok. Dersom for eksempel sjeteen som ligger ved Oscarsborg hindrer mye vanngjennomstrømning, og en fjerning av denne ville bedre forholdene i fjorden, må bevaring av kulturminnet vike i forhold til ivaretakelse av livet i fjorden.

Vi mener denne type tiltak må utredes snarest.

Hansson og MDG har uttalt at full fredning er det eneste som virker. Riktignok med noen mindre presiseringer i etterkant, da de kanskje innså at full fredning både virker mot sin hensikt og fikk folk til å riste uforstående på hodet. Bade eller ikke bade, ble hengende igjen som et av spørsmålene. Det hele blir uklart, og er det noe vi ikke trenger nå, er det uklarhet om hvordan vi best mulig kan redde fjorden.

Fjorden har en enorm verdi som rekreasjonsområde, til glede for store og små. Verdien av folkehelseperspektivet er det ingen som har tallfestet, men man kan jo tenke seg at den er stor, veldig stor. Mange mennesker har også sin næringsvirksomhet knyttet til fjorden. Vi snakker om fiskere, marinaer, båttrafikk for pendlere, nyttetransport, fritidsmarkedet. Hva slags alternativ skal disse tilbys, eller skal de bare kastes ut på storhavet, uten livline?

Det er dette som er så problematisk med MDGs tilnærming – den er aktivistisk og ikke knyttet til virkelighetens sammensatte utfordringer. Elektrifisering av båter er en annen sak som opplagt vil virke positivt på fjorden. Vern gjennom bruk vil fungere også på fjorden, og ansvarsfølelsen hos alle av oss brukerne vil vokse i takt med mer kunnskap og oppmerksomhet.

I tillegg til å ta initiativ til, og lede FNs havpanel, har regjeringen laget en helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord som peker på mange viktige ting, og vi forventer at følges opp med stor styrke.

Pasienten er meget syk, men det har ingen hensikt å låse døra og håpe at den friskner til av seg selv. Fredning er derfor ikke løsningen, men handling på det vi vet har effekt. Der vi trenger mer kunnskap, må det innhentes. Våre punkter til Oslofjordrådet er det vi mener det bør tas tak i umiddelbart.

Vi ønsker Oslofjordrådet lykke til. Vi vil følge arbeidet tett!

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer