DEBATT

Omvendt voldsalarm

Vi har ikke flere kvinner å miste

Det nye året begynte med enda et varslet drap, enda en kvinne som ble sviktet av rettsstaten. Nå er det nok, tiltak må på plass.

BLE DREPT: Rahavy Varatharajan (30) ble natt til tirsdag 2. januar funnet død i Elverum. Foto: Privat / NTB
BLE DREPT: Rahavy Varatharajan (30) ble natt til tirsdag 2. januar funnet død i Elverum. Foto: Privat / NTB Vis mer
Eksterne kommentarer: Dette er en debattartikkel. Analyse og standpunkt er skribentens egen.
Publisert
Sist oppdatert

Det nylige drapet på Rahavy Varatharajan på Elverum er dypt tragisk, men dessverre ikke overraskende. Ifølge media brøt den mistenkte besøksforbudet ti ganger, og familien uttrykker skuffelse over manglende beskyttelse fra politiet.

Hun levde i frykt for mannen hun hadde datet en kort periode, han var truende og hadde satt en sporingsenhet på bilen hennes, ikke bare én gang, men hele fire ganger, ifølge politiet. Hun hadde selv bedt om å få voldsalarm uten å få det. Denne saken er dessverre ikke unik.

Stalking og kontrollerende atferd er gjerne forstadiet til alvorlig voldsutøvelse. Hvorfor ble ikke den verktøykassa med tiltak som faktisk finnes, tatt i bruk? Hvorfor tok ikke politiet de gjentatte bruddene på kontaktforbudet på alvor? Når kvinnene selv varsler, må vi som samfunn klare å reagere!

I helga kom melding om nok et drap, denne gang i Øygarden i Vestland, der siktede hadde hatt en nær relasjon til den drepte kvinnen. Grov vold og drap utført av nåværende eller tidligere partner rammer oftest kvinner, og utføres i all hovedsak av menn. Å bli utsatt for vold og trusler – eller å leve i frykt for å bli drept - er en enorm belastning for helse og livskvalitet.

Vold i nære relasjoner, og vold mot kvinner er et folkehelseproblem, et kvinnehelseproblem og et likestillingsproblem. Byrden må legges der den hører hjemme: på voldsutøver, ikke den som er utsatt for vold og som lever et liv i frykt.

Like før jul kom endelig lovendringen vi har ventet på: påtalemyndigheten får anledning til å ilegge kontaktforbud med elektronisk kontroll, såkalt omvendt voldsalarm, ved brudd på besøksforbud. I enkelte tilfeller kan det også anvendes som preventivt tiltak for å forhindre at voldsutøver oppsøker den utsatte.

JURK: Mai Fen Fogelstad, saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Foto: Privat
JURK: Mai Fen Fogelstad, saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Foto: Privat Vis mer

Den kom tre år etter at partnerdrapsutvalget anbefalte økt bruk av omvendt voldsalarm som beskyttelsestiltak, og seks år etter at Stortinget første gang ba regjeringen om å komme med et forslag som utvider muligheten til å ilegge omvendt voldsalarm - blant annet ved brudd på besøksforbud. Loven trer ikke i kraft før juli 2024. Det går uendelig sakte.

Partnerdrapsutvalget viser i sin rapport til en høyesterettsdom fra 2013, som omhandlet norske myndigheters plikt til å beskytte privatpersoner mot vold. En kvinne hadde i lengre tid blitt utsatt for vold, forfølgelse og krenkende atferd fra en tidligere partner, og kontaktforbud og besøksforbud var brutt gjentatte ganger. I dommen slo høyesterett fast at kvinnen fikk sine menneskerettigheter brutt, nærmere bestemt den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, ved at norske myndigheter ikke hadde klart å sikre hennes rett til privatliv - kommer det fram i rapporten fra 2020.

I 2022 kom Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner, der vi nok en gang fikk en bekreftelse på at «det er utfordringer i politiets etterforskning og bruk av beskyttelsestiltak».

Bruken av omvendt voldsalarm har økt, og vi anerkjenner arbeidet med å styrke ordningen. Det vil ha betydning for politiets arbeid med vold og overgrep. Endring er i gang, men utfordringen at det tar altfor lang tid, tid som kvinner i livsfare ikke har.

GENERALSEKRETÆR: Malin Stensønes i Sanitetskvinnene - Norges største kvinneorganisasjon. Foto: Beate Framdal
GENERALSEKRETÆR: Malin Stensønes i Sanitetskvinnene - Norges største kvinneorganisasjon. Foto: Beate Framdal Vis mer

Samtidig øker omfanget av vold i nære relasjoner, og de siste åra har oppklaringsprosenten gått ned. Kompetanseheving må til for både politi, påtalemyndighet og domstoler. Dette er en gjentatt anbefaling fra FN til norske myndigheter. Vi vet at mange aldri anmelder vold i nære relasjoner, og at mørketallene er store. Lav oppklaringsprosent og saker vi har sett i media den siste tida kan være med på å svekke tilliten til rettssystemet, slik at færre anmelder.

At politiet sørger for adekvate og effektive beskyttelsestiltak for den som er voldsutsatt er ikke i seg selv nok til å forhindre vold. Vold må bekjempes på flere nivå. Kommunene og krisesentrene må gis mer ressurser til å forebygge vold og gi voldsutsatte den hjelpen de har behov for. Det er heller ikke et likeverdig krisesentertilbud i alle deler av landet. Kommunale handlingsplaner mot vold MÅ lovfestes - det er ikke tilstrekkelig å fortsette å oppfordre kommunene til å utarbeide denne type planer.

LEDER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET: Ane Fossum. Foto: Kristine M. Gutterød
LEDER FOR KRISESENTERSEKRETARIATET: Ane Fossum. Foto: Kristine M. Gutterød Vis mer

Regjeringen slår selv fast i opptrappingsplanen at samordning av tjenester er avgjørende for å sørge for god forebygging og avdekking av vold, og at dette best gjøres gjennom planarbeid og samarbeidsavtaler. Vi er bekymret for at det ikke settes av midler til å gjennomføre mange av tiltakene i den nye opptrappingsplanen.

Vi forventer at regjeringen prioriterer dette arbeidet, og setter av flere penger i 2025 for å sikre tilstrekkelige ressurser og nødvendig kompetanse. Vi har ventet lenge på lovendringen knyttet til bruk av omvendt voldsalarm. Vi ventet på opptrappingsplanen lenge. Vi har ventet lenge på konkret oppfølging av partnerdrapsutvalgets rapport, og på opprettelsen av en permanent partnerdrapskommisjon. For voldsutsatte kvinner over hele landet må det handles nå!

Skrive til oss? Send innlegg her

Tekstlengde:

  • Kronikk: 5000 tegn
  • Hovedinnlegg: 3600 tegn
  • Underinnlegg: 2800 tegn