Mobilfrie klasserom:

- Blir filmet og tatt bilder av i skjul

Trude Vasstrand vil ha strengere regler.

- FOR VAGT: Anbefalingen om mobilfrie klasserom får lærer Trude Vasstrand til å reagere. FOTO: Ida Helene Bergersen
- FOR VAGT: Anbefalingen om mobilfrie klasserom får lærer Trude Vasstrand til å reagere. FOTO: Ida Helene Bergersen Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Denne uka kom Utdanningsdirektoratet med en ny nasjonal anbefaling: Mobilfrie klasserom både på barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

De mener også friminuttene bør være mobilfrie på både barne- og ungdomsskolen.

Denne anbefalingen er blitt møtt med sprikende reaksjoner.

For mange er det naturlig å lade mobilen én gang om dagen. Men det er en del ladetabber du bør unngå. Video: Embla Hjort-Larsen. Vis mer

- Åpner for ulik praksis

En av dem som reagerer er lærer Trude Vasstrand. Hun mener det burde vært enda strengere:

- Jeg henger meg opp i ordet anbefaling. Det som kan skje når man bare anbefaler, er at det åpner for ulik praksis i fylker, kommuner og skoler, sier hun.

- Det er litt i vår tid, lærerplaner og mye annet i skolen er så vagt, og det ender opp med at det er rektorer og lærere som får denne poteten i hodet, sier Vasstrand til Dagbladet.

Utdanningsdirektoratet anbefaler at mobiltelefonen må ut av klasserommene på både grunnskolen og videregående. Direktoratet mener at også friminuttene bør være mobilfrie på både barne- og ungdomsskolen.

Anbefalingen og veilederen som nå er på plass, skal hjelpe kommunene, fylkeskommunene og skolene å lage regler for sine elever. Regler for elevenes mobiltelefonbruk skal være en del av ordensreglementet lokalt og fastsettes i lokal forskrift.

Den opphetede diskusjonen mellom en elev og lærer på Lamar High School i Houston tar brått en brå vending. Video: @Realdeal3333/Twitter. Reporter: Christian Fjermeros. Vis mer

- Det andre jeg reagerer på er at jeg synes de må tørre å ta et mer tydelig standpunkt. For hvis de først mener at mobilbruk er et problem, så må de også ta ansvar for å gjøre noe med det, og ikke bare komme med en vag anbefaling. Ikke legg det over på meg og andre lærere.

Hun er klar på at mobiltelefonen bidrar til å forsterke et av skolens største utfordringer, nemlig utenforskap og mobbing.

- Gruer seg til skolen

- Det andre, som jeg ikke kan fatte og begripe, er økningen vi ser rundt i mobbing i skolen. Mesteparten skjer på nettet og digitalt. Mobbing skjer gjerne hjemme og på fritida, men da blir det jo til at drar det med seg på skolen. Det er både lett og fristende å bruke mobilen til å ta bilder, videoer og lydopptak, og det spres og lages grupper, hevder Vasstrand.

- Jeg har hatt elver som gruer seg til å dra på skolen fordi de ikke vet hva som har skjedd på nettet i helga eller på kvelden. Tenk for en påkjenning det er. Å føle på det utenforskapet uten å kunne gjøre noe med det. Og alt dette får vi ansatte i skolen på fanget på mandag.

- Jeg vet jo at jeg blir filmet og tatt bilder av i skjul. Det er min arbeidshverdag.

SAVNER STANDPUNKT: - Hvis de først mener at mobilbruk er et problem, så må de også ta ansvar for å gjøre noe med det. FOTO: Ida Bergersen
SAVNER STANDPUNKT: - Hvis de først mener at mobilbruk er et problem, så må de også ta ansvar for å gjøre noe med det. FOTO: Ida Bergersen Vis mer

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) peker på at mobilbruk på skolen kan få negative konsekvenser for barns læring.

Da forslaget ble kjent onsdag, viste hun til at resultatene fra undersøkelsene PISA, PIRLS og Elevundersøkelsen tyder på at mange skoler har utfordringer med læringsresultater, lesing, konsentrasjon i klasserommet og fallende motivasjon i en pressemelding.

– Forskningen viser at tilgang på mobiler for mange fører til dårligere konsentrasjon og læring, og bidrar til dårligere skolemiljø. For mange piler peker i feil retning i skolen. Mobiltelefonen må ta sin del av skylden for den negative utviklingen i elevenes læringsresultater, men er bare ett av flere grep som må gjøres i norsk skole, sier Nordtun.

Savner foreldrene

Vasstrand mener også at foreldre må koble seg mer på.

- Jeg tenker litt «hvor er foreldrene»? Jo, de er der jo for så vidt, men foreldre må være mye mer på banen og vite hva barna holder på med på nett. Så må skolemyndighetene og politikerne slutte å si at det er mitt ansvar. De må involvere foreldrene i mye større grad.

- Hvis man får til mobilfrie klasserom på sikt, tror du det vil dempe mobbingen vi ser i dag?

- Det vil fortsatt skje utenfor skoletid, så der må foreldre mer på banen. Men ja, jeg tror det vil bli mindre, fordi det vil ikke bli tatt snikbilder og videoer som spres på samme måte. Både jeg og andre lærere, samt elvene vil få en tryggere hverdag. Så det er klart det vil dempe det.

Hun forklarer også at forventningene til lærerne øker, samtidig som lærerplaner med mål for digital kompetanse skal gjennomføres. Et av problemet hun trekker fram er at mye ser bra ut på papiret, men for å gjennomføre digitaliseringen, må fylker og kommuner ha råd.

SAMTYKKETRUSE: Ungdomsbedriften Trygg Truse UB ved Sandvika Videregående Skole tar samtykkeloven på alvor. Video: Simone Holen Sønstrød/Dagbladet TV Vis mer

- Ja til forbud

- Får vi dette på plass, så ja til forbud mot mobiltelefoner, men det skal ikke være opp til meg, rektor eller skolene, det må komme fra sentralt hold, sier hun.

- Å være lærer er et fantastisk yrke, men vi kan ikke få all støyen utenfra som tar bort oppdraget vi er satt til å utføre. Og den største støyen nå, det er mobiltelefonen, flere og flere ikke-faglige oppgaver og dårlig økonomi.