18 millioner til IT-studier

Norges forskningsråd bevilger 18 millioner kroner til toppstudiene innen IT ved universitetene. Pengene skal lokke studentene til å gå videre på hovedfags- og doktorgradsstudier. Ifølge Forskningsrådet mangler det ikke på kandidater med lavere studier. Det er ekspertene - de som skal utvikle morgendagens IT-produkter - det skorter på. Etterspørselen etter IT-kompetanse i næringslivet er stor. Forskningsrådet mener det er svært problematisk at gode betingelser fra næringslivet gjør universitetsstudiene mindre attraktive for potensielle kandidater.