76 jenter har søkt data ved NTNU

I høst starter over tre ganger så mange jenter som i fjor på sivilingeniørstudiet i datateknikk i Trondheim. 76 jenter med meget gode karakterer har søkt, 46 av dem etter at skolen åpnet for særopptak av jenter, melder Adresseavisen. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) nedsatte i vinter en arbeidsgruppe som blant annet skulle se nærmere på hvorfor så mange jenter i videregående skole valgte bort naturvitenskapelige fordypningsfag. KUF mente da at mangelen på kvinnelige datastudenter var et stort problem, og støttet de særskilte rekrutteringstiltakene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å få flere kvinner inn på datatekniske studier. Et eget jenteopptak ble opprettet på NTNU etter at jentene var i ferd med å forsvinne fra datastudiene. Andelen jenter var i fjor på bare 5-6 prosent. I år ser andelen ut til å bli på over 30 prosent, etter at 46 jenter har søkt på det nyopprettede jenteopptaket, og 30 har søkt om ordinært opptak. De nye jente-plassene på datastudiet kom imidlertid ikke gratis. Det hersket sterk uenighet blant lærere og studenter både om finansieringen av de nye plassene, og om hvorvidt særopptaket tjente likestillingen. NTB