Antifascisme

Norge hardner til. Grepet strammes om innvandrere. Nynazistene blir stadig mer voldelige. Alt dette kan du lese om i AFA Magazine. Bladet utgis av Antifascistisk Aksjon - ei gruppe med en viss tilknytning til det vi kjenner som Blitz-miljøet.