Beleiring på nettet

Det lille stedet Fort Davis i vest-Texas er under beleiring av en fanatisk organisasjon som vil løsrive Texas fra resten av USA. Separatistenes propaganda finnes selvsagt også på nettet. Her føyer «Republic Of Texas» seg inn i den tradisjonen som lenge har bidratt til å gi Internett en dårlig klang i manges ører. Flere fanatiske utgrupper av religiøst og poltisk merke har brukt og bruker fortsatt nettet til å spre sine forvirrede tanker. Det hersker tilsynelatende full forvirring i separatist-leiren i Texas. Den forholdsvis minimale gruppa som vil ha et fritt og uavhengig Texas ser ut til å ha delt seg i to fraksjoner. En kaller seg den «offisielle» Texas-republikken. De tar skarp avstand fra McLaren og hans aksjon, og har avsatt hele kobbelet av offisøse personer som McLaren har utnevnt via sin «ambassade». På tross av at de framstiller seg som de ekte og opprinnelige Texas-separatistene, er det mye som tyder på at denne gruppa brøt raskt ut da de så hvor det bar med lederens fanatisme. McLarens fraksjon framstiller seg som ikke-voldelige, men det er jo faktisk de som nå har tydd til kidnapping, beleiring og bruk av skytevåpen. Republic Of Texas (McLaren-fraksjonen) Republic of Texas - den «offisielle» gruppa som tar avstand fra McLarens aksjon Og så litt motvekt: The Militia Watchdog - nettsted som kritisk overvåker ekstreme, militante grupper i USA FBIs hjemmeside - her kan du følge med i etterforskningen av voldelige, poltiske ekstremistgrupper Texas-guvernør Bush' kontor - de lokale myndighetenes versjon Tore Neset