Betaling for nettadresser

I USA vurderer nå nettmyndighetene å innføre avgift på nettadresser. Det betyr at firmaer og privatpersoner for framtida må betale for en såkalt IP-adresse - nummeret maskinen din har når den er på nettet. I dag er det den regjeringsfinansierte organisasjonen nterNIC som regulerer nettadressene - i praksis for hele verden. For framtida satser amerikanerne på å opprette et eget organ for slikt -American Registry for Internet Numbers. Dette sleksapet vil igjen sette ut innkrevingen av penger for nettadresser til private selskaper.