Brevterror forbudt

Masse-utsendelser av elektronisk post er et økende problem på nettet. Nå ligger det an til at USA innfører forbud mot fenomenet.

Distriksdommer Charles R. Weiner i Philadelphia avgjorde forrige mandag at såkalt spamming - å sende ut uønsket post på nettet - ikke har noe med ytringsfrihet å gjøre og dermed ikke er en grunnlovsfestet rett. En lignende sak skal opp for retten i Columbus, Ohio 5. desember.

De store nettleverandørene America Online og CompuServe har vært særlig utsatt for denne formen for nett-terror. Det var fra America Online det beryktede brevet med tilbud om barneporno ble sendt. Brevet var riktignok en dårlig spøk, men nådde likevel ut til millioner av nettbrukere via America Onlines nett.

Nordmannen Arnt Gulbrandsen (25) er kanskje den som har bidratt mest til å få bukt med uføret. Gulbrandsen hadde sett seg lei på all reklamepost som fløt på nettets diskusjonsgrupper. I særdeleshet fra firmaet Canter & Siegel, som spesialiserer seg i nettets utgave av direktereklame. Han har laget et program som sender brev med klar beskjed om hva nettfolket mener om slikt til avsenderen, noe som i hvert fall midlertidig satte en stopper for aktiviteten. Når avsenderens postkasse renner full av hat-brev, er det ikke så moro lenger.

Programmet har blitt en internasjonal suksess, og uønsket reklame er nå et betydelig mindre problem på Usenet-diskusjonsgruppene.

Verre er det med brev til privatpersoners elektroniske postkasser, ofte avsendere som gjerne sender via falske mailadresser. I utgangspunktet kan du utgi deg for hvem som helst når du sender post - det er bare å endre avsenderadressen. Garvete nettbrukere vil likevel kunne avsløre hvem du egentlig er ved å sjekke sendeprosedyren for brevet. Men det finnes også programmer som anonymosierer avsenderen fullstendig, slik at ingen kan spore brevet tilbake.

Reklamemateriell må selvsagt ha riktig adresse. Hensikten med reklamen er jo nettopp at kunden skal kunne ta kontakt. Spøkefuglene som bare vil lage krøll for folk har derimot ingen interesse av å bli oppsporet. Og det er disse som skaper mest trøbbel på nettet i dag. Foruten å plage oss med uønsket informasjon, legger de unødig beslag på båndebredden, slik at det blir tregere for oss alle å bruke nettet.

Det er derfor grunn til å følge utviklingen i USA med spenning. For en gangs skyld er et forbud ønsket av nettfolket.