Britisk "angiveri"

Britiske myndigheter lanserte mandag "Safety-Net", en nettjeneste som gjør det mulig for folk å melde fra om ulovlige nettsider til politiet. Tjenesten er finansiert av nettbransjen i Storbriannia. Ved hjelp av en veiledning som forteller hva som kan være straffbart etter britisk lov, kan nettsurferne selv enkelt avgjøre hva som er på kanten. Deretter kan de gjennom elektronisk post melde fra til poltiet. Poltitiet vil i sin tur ta affære overfor den aktuelle nettleverandøren, samt prøve å spore op ophavspersonen til det ulovlige materialet.