Dette kan ta knekken på nettet

Pest, krig, sult og død. Det er de fire farene nettet står overfor. Akkurat som Johannes Åpenbaring spår menneskehetens endelikt, blir nettet spådd en snarlig undergang. Nettets eksplosive vekst fører til at det kveler seg selv, mener fagfolkene.

Pesten er det såkalte årtusen-syndromet , der datamaskinenes klokker ikke klarer å stille seg om til år 2000 og årstallene framover. Dataindustrien har allerede tjent millioner på nervøse bedrifter og offentlige etater som venter store problemer når årstallet skifter fra 1999 til 2000. Man kan risikere å få nye kunder som forlengst burde være døde. Barn som fødes i 2001 og 2002 vil i datamasskinenes øyne være født i 1901 og 1902. Inkassokrav kan bli foreldet over natta, selv om de nettopp er sendt ut. I følge det velrennomerte konsulentfirmaet Gartner Group er 90 prosent av den program-og maskinvaren som brukes i stat, kommune og næringsliv uforberedt på årtusenskiftet.

Krig

Krigen er kampen mot terrorister som ødelegger nettet. Noen betrakter det å ødelegge nettet som en lek. De vil prøve ut sine kunnskaper og skape krøll for andre for å kunne skryte av det til hackergjengen de er medlem av. Andre er mer seriøse kriminelle som prøver å avskjære kommersiell trafikk for å stjele kredittinformasjon og bruke andres penger. I tillegg blir mulighetene for industrispionasje og -sabotasje stadig større. For enkelte råtne epler i næringsbingen kan de bli fristende å sette konkurrentenes datasystem ut av spill et par dager.

Krigen om informasjon og desinformasjon vil også stå på nettet. Allerede i dag ser vi eksempler på at grupperinger på nettet prøver å late som de representerer en politisk eller kommersiell motstander. Gjennom å plante falsk informasjon kan man sverte sin fiende. Det er lett å skjule seg på nettet. Man kan ikke vite hvem som står bak informasjonen man finner. Mulighetene for falske rykter øker.

Sult

Sulten er mangelen på lovlige URL-adresser. Alle firmaer og institusjoner vil gjerne ha enklest mulig adresse, slik at folk lettest mulig finner fram til dem. Den ideelle adresse er firmanavn.com eller firmanavn.no om adressen er i Norge. Men dette vil trolig ikke bli mulig i framtida. Organet som i hvert fall prøver å regulerere nettet - Internet Assigned Numbers Authority (IANA) - vil ha en slutt på dette. Men alle som er på nettet vet at der gjelder de samme tre faktorene som på eiendomsmarkedet - beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet...

Død

Døden er mangelen på båndbredde. Verdens teleselskaper bygger ut i rasende fart, men klarer på langt nær å møte etterspørselen etter dataoverføring. Folks voldsomme interesse for Internett ser ikke ut til å legge seg. Samtidig består storparten av verdens telenett fremdeles av gammeldagse kobberledninger. Fiberoptikk og koaksialkabel (TV-kabel) er på frammarsj, men pessimistene mener at hjelpen ikke vil nå fram før nettet er dødt av mangel på næring .

Optimisme

Det finnes heldigvis optimister som ikke vil godta dommedagsprofetiene. Først og fremst blant markedsliberalistene, som tror at loven om tilbud og etterspørsel på sikt vil skape et riktig forhold mellom nettets kapsitet og bruken av det. Dette vil forhindre sult og død. Ved hjelp av nye politimetoder vil vi vinne krigen mot nett-terroristene, og årtusen-syndromet er bare noe smarte konsulentfirmaer har funnet på for å tjene noen ekstra kroner på folks frykt. Ved hjelp av et par enkle programlinjer kan alle datamasskiner tvinges til å forstå at vi nå går inn i et nytt årtusen. Problemet gjelder først og fremst gammel programvare som burde vært skiftet ut uansett. Men selv disse kan oppgraderes til å forstå 2000-tallet, hevdes det.

Så kanskje verden ikke går under denne gangen heller?

Kilde: CNet News