Donald mot pupper

I god amerikansk bluferdig tradisjon lanserer nå Disney et eget pornofritt Internett. Dette er tenkt som et lukket system, familievennlig og barnetilpasset, systematisk rensket for snusk og rusk. Donald-nettet går i direkte konkurranse med America Online og Compuserve, de store amerikanske internettleverandørene. Disneykonsernet er også første aktør fra underholdningsbransjen som blir en kommersiell onlineleverandør. Ikke overraskende er de nye produktene fra Andeby døpt D-mail i stedet fro e-mail og D-ball i stedet for Netscape. Walt Disneys hjemmeside i dag.