E-post til retten

Lagmannsretten opprettholdt i går Oslo byretts kjennelse fra april i år, som gir politiet bare delvis adgang til å sjekke den elektroniske posten til en industrispionasjesiktet 21-åring. Oslo byrett kom i april fram til at politiet bare kan få tilgang til e-post, hvis det foreligger en siktelse, og dommeren har sett gjennom posten og godkjent at den har konkret bevisverdi for saken. Politiet påkjærte kjennelsen, og saken var i går oppe i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten avsier samme kjennelse som byretten, med avgjørende vekt på personvern. 21-åringens advokat John Christian Elden er meget fornøyd med utfallet.