EU mot nettporno

I kjølvannet av den belgiske pedofiliskandalen møtes kulturministrene i EU-landene i byen Galway i Irland onsdag. Der skal de diskutere hvordan Internet-porno skal bekjempes.

Lover og regler i EU-landene er svært ulike, og man skulle tro at det ville være vanskelig å finne fram til en felles plattform når det gjelder hva som skal være tillitt å vise på nettet. Men EUs kulturkommissær Marcelino Oreja er likevel optimistisk.

- Vi må finne mekanismer som kan sette oss i stand til å finne de som legger ut porno på nettet. Deretter må vi bli i stand til å knekke kodene som disse menneskene beskytter seg bak, sier han til nyhetsbryået Reuter.

I dag er det svært enkelt for porno-aktører på nettet å legge materialet sitt inn på servere i andre land. Selv om materialet de legger ut er ulovlig i landet de befinner seg i, kan de enkelt legge det ut på en datamaskin som står i et annet land der det samme materialet er fullt lovlig.

- Vi vet at verken nasjonal eller europeisk regulering er nok. Vi må ha en verdensomspennende regulering av disse tingene, men vi må begynne et sted. Vi har ennå ingen europeiske kjøreregler.

Oreja mener det må være mulig å komme fram til en felleseuropeisk, etisk plattform som kan danne utgangspunkt for arbeidet med å lage regler på verdensbasis. Men han har ingen lett oppgave. Verdens største nettland, USA, har allerede hatt store problemer med å håndheve sin lovgiving. Den nye nettloven, som president Clinton ratifiserte i våres, har blitt kjent grunnlovsstridig av to føderale rettsinstanser.

- Jeg mener at det finnes visse ting som ikke bør uttrykkes. Jeg er for at både vold og pornografi kan ha sine grenser, men det er godt mulig at nettbransjen selv kan utarbeide sine etiske kjøreregler, sier kulturkommissæren.

Han mener at slike kjøreregler kan være generelle nok til ikke å komme i konflikt med de enekelte lands varierende grad av sex-liberalisme.