FBI krever Internett-innsyn

FBI anmoder justiskomitéen i USA om å vedta en lov som gir dem innsyn i kodede beskjeder på Internett. Dataindustrien tror loven kan virke mot sin hensikt. FBI liker svært dårlig at det er mulig å sende kodede beskjeder på Internett som de ikke kan tyde. Under en høringsrunde i senatet ba FBI-sjef Louis Freeh justiskomitéen vedta et lovforslag som gir det føderale politiet innsyn i all kommunikasjon over Internett. - Vi vet at større narkohandlere bruker avansert kryptering for å hindre oss i å lese meldingene. Vi er nødt til å sette en stopper for dette, sa Freeh på høringen. Lovforslaget innebærer at alle som sender kodede beskjeder over Internett er nødt til å oppgi kodenøkkelen til en uavhengig tredjepart. Denne parten skal så overlevere nøkkelen til politiet, etter at en domstol har godkjent utleveringen. Ordningen minner således om loven for telefonavlytting i USA. Amerikansk dataindustri stritter imidlertid imot forslaget, og flere av bransjens tungvektere har gått sammen om å danne gruppen Business Software Alliance (BSA) som hevder at effekten av en slik løsning vil virke mot sin hensikt. - Kryptering brukes i dag av store industrier som bank og forsikring, og til å overføre opplysninger om patentert teknologi. Det er stor sjanse for at det kan oppstå lekkasjer i, eller tyveri fra, firmaene som oppbevarer kodenøklene, sier Michael MacKay, visepresident i datafirmaet Novell til nyhetsbyrået AP. BSA har dessuten lite tro på at løsningen er praktisk gjennomførbar. - Folk som vil omgå ordningen kan bare oppgi galt nøkkelord, eller ta i bruk krypteringsprogrammer som er produsert i utlandet, sier MacKay. ORIGO