Følg NATO-møtet

I dag åpner det uformelle NATO-forsvarsministermøtet i Bergen. Jørgen Kosmo er vert for sine kolleger i Europa og USA og USA. På nettsidene finner du opplysninger om selve møtet (og en god del om byen Bergen!) og alle talene som blir holdt etterhvert.