Gro om nettdemokrati

Statsminister Gro Harlem Brundtland tok opp Internetts rolle i den demokratiske utviklingen under sin tale i FN i New York i går kveld. - Vi kan ikke bygge gjerder rundt ideer i Internett-alderen. Det vil bli stadig vanskeligere å høste fruktene av en global økonomi uten å utsete den politiske maktstrukturen for demokratiets søkelys, sa hun.