Helsemappa mi

Røntgenbildene i Bærum og journalen på Haukeland. Hvis helseminister Gudmund Hernes for det som han vil, vil snart alle helseopplysninger om deg være samlet. Målet er å gjøre bedre bruk av informasjonen. I Norge er det årlig 12-16 millioner konsultasjoner i primærhelsetjenesten, 3 millioner polikliniske konsultasjoner i sykehusene og 640.000 innleggelser. Dette er et enormt informasjonsvolum, og helseministeren mener en samling skal komme pasienten til gode. Les redegjørelsen på Odin IT-handlingsplan 1997 - 2000.