Hemmelige meldinger

Viste du at programmerere legger inn hemmlige medlinger i programmene de lager? Det svenske bladet «PC för alla» har laget en bruksanvisning som forteller deg hvordan du finner dem. Så om du kjeder deg mens du skriver et forrretningsbrev i Word, kan du for eksempel trykke på et par taster og få fram navnet på mødrene til Office-pakkas programmererere - bare for å nevne ett eksempel. Her finner du bruksanvisningen.