Hold data unna skolen!

- Skolen kaster bort penger dersom elevene får PC og Internett-tilgang. Det internettverktøyet barna lærer i dag, vil være foreldet den dagen de skal ut på arbeidsmarkedet. Det er mye viktigere at barna lærer å tilegne seg ny kunnskap raskt. Det sier den amerikanske data- og internettguruen Kevin Kelly.

- Kravet om data i skolen kommer fra IT-bransjen selv, som øyner nye muligheter for profitt. Men om barn og ungdom i dag lærer HTML, JAVA og PERL - verktøy som brukes i dag for å lage internettsider, kan de risikere å bli utkonkurrert den dagen de skal ut i arbeid. Det viktigste er å være forberedt på en verden der det vil skje revolusjoner hele tida, sier Kevin Kelly.

Bill Clinton har sagt at han nå vil satse på data i skolen, det samme har Storbritannias statsminister Tony Blair. Han har nettopp lovet skoleverket milliardbeløp til datautstyr og Internett-oppkobling. I Norge presses stadig politikerne til å gjøre det samme. De får altså ingen støtte av Kevin Kelly, som hjemme i San Francisco har tre barn i skolealder. Han mener skolen kaster bort penger dersom elevene får PC og Internett-tilgang.

Rolling Stone

Kevin Kelly er redaktør i tidsskriftet Wired, med et opplag på rundt 350000. Her i landet selges det en god del hver måned gjennom Narvesens kiosker - i tråd med Norges status som høyteknologiland med utbredt engelskkyndighet.

På 70-tallet hadde den amerikanske ungdomskulturen sitt talerør i bladet Rolling Stone. I dag har månedlige Wired overtatt rollen. Men på slutten av 90-tallet dreier det seg ikke lenger om rockmusikk, hasj og universitetsopprør. Teknologien og dens betydning for samfunnet står i fokus hos den unge generasjonen på livets solside.

- Sammenlikningen med Rolling Stone er smigrende - og ikke uten en viss relevans. Men vi er først og fremst Wired. På 50-tallet var det Life, på 60-tallet Esquire, på 70-tallet Rolling Stone og på 80-tallet Vanity Fair. Vi har den samme rollen på 90-tallet. Jeg mener vi har greid å utvikle en ny form for journalistikk.

Den er mer litterær og friere i formen enn den tradisjonelle tidsskrift-formen. Dette er helt i tråd med det jeg kaller "den nye privat-litteraturen" som har blomstret opp med bruken av elektronisk post. Folk skriver til hverandre igjen. Det har de ikke gjort etter at telefonen ble folkeeie, sier redaktør Kevin Kelly.

Ikke om data

Kelly er rask til å slå fast at Wired ikke er noe datablad. Her vil du ikke finne tester av ny maskin- og programvare, og heller ikke siste nytt om IT-industrien og nettverksutbygging.

- Vi er et kulturmagasin der mennesket og tanken står i fokus - ikke teknologien i seg selv. Våre medarbeidere er svært informerte og nøyaktige når det gjelder teknikk. En dataingeniør vil neppe finne noe å sette fingeren på rent faktamessig. Men det viktigste er likevel å skrive om de kulturelle og økonomiske virkningene den nye teknologien vil ha på samfunnet - både i USA og globalt sett. I det siste nummeret vil du faktisk ikke finne ordet "datamaskin" en eneste gang, sier han.

Kelly er ikke redd for å la Wired tone politisk flagg. I motsetning til Microsoft-sjefen Bill Gates står han ikke på spesielt god fot med Bill Clinton og hans stab.

- Vi som startet bladet i 1993, hadde alle "politisk ukorrekt" bakgrunn. Det vil si at vi var en slags høyreanarkister med sterkt liberalt grunnsyn. Stikkord er tro på det frie marked, motstand mot statlig innblanding og vern om individets rett til å utfolde seg. Denne tradisjonen er vi fortsatt en del av, selv om vi selvsagt slipper til andre meninger.

Ytringsfrihet

Wired har hele tida gått i bresjen for å stoppe myndighetenes forsøk på å sensurere Internett. Funn av barnepornografi i nettets bakgater må ikke bli en unnskyldning for å krenke ytringsfriheten, mener Kelly. Den heftigste kampsaken akkurat nå er retten til å beskytte elektronisk post mot innsyn. I USA ønsker regjeringen å forby kodete meldinger som ikke kan knekkes av myndighetene. Alle som produserer krypteringsteknologi må samtidig gi myndighetene nøkkelen til koden. I dag har man allerede forbud mot å selge slik teknologi til utlandet, selv om det for eksempel i Europa ikke eksisterer noen særskilt lovgivning på området.

- Vi er for et åpent samfunn, sier redaktøren. - Men et slikt samfunn betinger også at folk kan ytre seg i fred for uvedkommende. Åpner vi alle lukkede elektroniske rom, har vi snart et "1984"-samfunn der Storebror ser deg overalt. Så får vi heller leve med at også kriminelle drar nytte av denne muligheten.

Lønnsomt

På tross av at Wired har dobbelt så mange ansatte i sin Internett-utgave som i papirutgaven, er det papirvirksomheten som lønner seg.

- Vi tror likevel at nettutgaven vil bli mest lønnsom på sikt, selv om papirutgaven er absolutt på høyden både designmessig og trykketeknisk. I papirutgaven kan vi likevel ikke bringe raske, oppdaterte nyheter, slik vi kan på nettet. Alle de store mediene verden over er nå på nettet, men ingen av nettstedene deres gir avkastning. Men vi skal huske på at det dreier seg om en tre år gammel industri. I løpet av noen år er jeg helt sikker på at alle som er dyktige på nettet, vil oppleve å få pengene tilbake og vel så det. Wireds Internett-utgave

Her finner du oppdaterte nyheter fra nettverdenen, kommentarstoff og tekniske kuriosa.

TEKNO-KULTUR: Kevin Kelly er redaktør i det amerikanske tekno-bladet Wired, som på mange møter fører ordet i amerikansk ungdomskultur på 90-tallet. Han mener bladet går i bresjen for en ny type journalistikk - i kjølvannet av Internett-revolusjonen.