Hundredobling av netthandel

Analysefirmaet IDC mener at handel over Internett vil hundredobles, og utgjøre svimlende 1600 milliarder kroner i år 2001. International Data Corporation (IDC) konkluderer sin analyse med at den globale netthandelen vil øke fra knappe 20 milliarder kroner i 1996 til over 1600 milliarder i år 2001. Analysen er basert på mer enn 40 000 intervjuer i 17 land. Årsakene til den eksplosjonsartede veksten vil være stadig flere nettbrukere, og økende størrelse på gjennomsnittstransaksjonene ved netthandel, mener IDC. Antall PCer og TV-apparater med Internett-tilkobling vil overstige 300 millioner innen år 2001, og antall Internett-brukere vil stige til 175 millioner i samme tidsrom, mener IDC. Den amerikanske majoriteten vil synke fra 65 prosent i dag til 54 prosent. Undersøkelsen føyer seg inn i en lang rekke optimistiske analyser av markedet for netthandel. Blant annet sa britiske Datamonitor i juni at det europeiske markedet vil utgjøre 23 milliarder kroner i 2001. ORIGO