Internett-boom i Asia

Asia opplever en boom i nettmarkedet. I løpet av tre år vil antallet Internett-brukere tidobles, ifølge magasinet Fortune. Asias fire millioner Internett-brukere vil vokse til 40 millioner innen år 2000, ifølge Fortunes "Asia Info Tech"-rapport. Til sammenligning har USA i dag 16 millioner registrerte Internett-brukere. Kina Rapporten tror Kina vil stå for mesteparten av denne økningen. Innen år 2000 skal landet legge 300 000 kilometer med fiberoptiske kabler og fordoble antallet telefonlinjer. Prosjektet har en kostnadsramme på 62 milliarder dollar, eller i overkant av 470 milliarder norske kroner. I dag leder Japan an på det asiatiske markedet med 1.65 millioner Internett-brukere. Hong Kong og Singapore rangerer på de to neste plassene med 175 000 brukere hver, melder Fortune. ORIGO