Internett truer personvernet.

Personlige opplysninger om økonomi og helse kan bli tilgjengelige for alle ved et tastetrykk. Internettutbyggingen skaper stadig større personvernproblemer, mener Datatilsynet. Stadig flere henvender seg til Datatilsynet fordi de er bekymret for at private opplysninger om dem kan letes opp på informasjonsmedier som er verdensomspennende, men ikke har noen ansvarlig eier eller reguleres av avtaler. - Personvernspørsmålene får en ny vinkling på grunn av informasjonsteknologiens utvikling. Vi ser stadig eksempler på at personvernet kommer til kort overfor effektivitetskrav. Her må vi bli flinkere, sier informasjonssjef i Datatilsynet, Hege Njaa til NTB. Ikke umulig Njaa understreker at det er godt mulig å forene effektivitet og personvern, og at ansvaret for personvern i første rekke ligger hos oppdragsgiverne, organisasjoner eller bedrifter som bestiller nye systemer. - Banker som innfører betaling og andre tjenester på internett, må sikre seg mot at opplysninger om kundenes personlige økonomi er tilgjengelige for alle og enhver. Det samme gjelder for sykehus som overfører journalene til nye teknologisystemer. Det er særlig økonomi og helse folk er opptatt av. De er opptatt av å få så god beskyttelse som mulig, opplyser Njaa.Mangelfull kontroll De 22 tekniske kontrollene Datatilsynet foretok av ulike sikkerhetsrutiner i fjor viste meget varierende sikkerhetsnivå. Trenden var at sikkerheten økte, jo større økonomiske interesser som var involvert. Dersom det var personinformasjon som skulle beskyttes, sviktet derimot ofte sikkerheten, melder Datatilsynet. I 1996 ga Datatilsynet 2.713 konsesjoner for oppretting av personregistre, behandlet 6.049 saker og besvarte ca 32.000 telefonhenvendelser.